Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Jak dostać dofinansowanie na usunięcie azbestu? Wnioski można składać do 15 marca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla osób fizycznych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą dla przedsięwzięć usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2022. Nabór trwa od 1 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.

O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz dzierżawcy ogródków działkowych położonych na obszarze województwa łódzkiego, którzy nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi nie może przekroczyć:

– 500 zł za 1 Mg (Megagram) w przypadku usługi polegającej na usunięciu zdemontowanych uprzednio z budynku wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwieniu,

– 700 zł za 1 Mg (Megagram) w przypadku usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynku oraz ich unieszkodliwieniu.

Składając wniosek należy pamiętać, że:

  • fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o dotację,
  • udzielając dofinansowania, fundusz bierze pod uwagę zgodność dofinansowania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,
  • środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo na zasadzie refundacji,
  • program nie przewiduje możliwości dofinansowania zadań współfinansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi,
  • wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi w zakładce Programy Priorytetowe – osoby fizyczne 2021 rok. Informacja o programie została również umieszczona na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl w zakładce dla mieszkańca/programy/różne.

Na stronie Miasta Rawa Mazowiecka znalazła się także informacja o drugim programie dotacyjnym dofinansowanym z WFOŚiGW w Łodzi. Niestety od dnia 16 lutego 2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” został wstrzymany.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author