Categories Powiat

Spiszmy się jak na Rolników przystało! Czyli Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 130 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na stronie spisrolny.gov.pl. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie wywiadu przez rachmistrza spisowego. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.

Mimo sytuacji epidemicznej w kraju, od 1O października br. zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego, istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5. Dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

ROLNIKU! Nie czekaj na rachmistrza – spisz się sam ONLINE

PREZENT-NIESPODZIANKĘ otrzyma 50 pierwszych gospodarstw z województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi, wpisując w temat wiadomości hasło “KOCHAMRAWĘ”.

Szczegóły na https://Iodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

*Artykuł sponsorowany

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author