Categories Miasto

Trwa rekrutacja do Tuptusia w Rawie Mazowieckiej

Od 15 kwietnia do 14 maja trwa rekrutacja do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają: dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się; […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Od 25 maja w Rawie będą otwarte szkoły i przedszkola. Do klas I-III zgłoszono po kilkoro dzieci

Od poniedziałku w rawskich placówkach oświatowych będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych dzieci. Zainteresowanie zajęciami jest niewielkie. Najmniej rodziców chce wysłać dzieci do szkół podstawowych (łącznie 24). Trochę większe zainteresowanie jest przedszkolami. Aby zapewnić odpowiednią ochronę – zarówno dzieciom jak i pracownikom szkół i przedszkoli, zgodnie z zaleceniami ministerstwa i Głównego Inspektora Sanitarnego, placówki zostały […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Zawieszenie opłaty za Żłobek „Tuptuś”? Burmistrz chce. Decyzję podejmą radni

Żłobek „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej zamknięty, a rodzice muszą wnosić opłaty. Jest szansa, że opłaty zostaną zniesione. Burmistrz Piotr Irla złożył taki wniosek do Rady Miasta, która stosowną decyzję podejmie w maju. Jeśli decyzja będzie pozytywna, opłata na czas zawieszenia pracy żłobka zniknie ze wsteczną datą. Na stronie internetowej miasta pojawiła się informacja co z […]

Czytaj więcej