Categories Miasto

Treść sprostowania nadesłanego przez Dariusza Misztala

Poniżej publikujemy treść sprostowania nadesłanego do naszej redakcji przez p. Dariusza Misztala. Zgodnie z art. 31a ustawy Prawo prasowe, redakcja nie ma prawa weryfikować informacji, ani tym bardziej dokonywać jakichkolwiek zmian w treści nadesłanego sprostowania. Dlatego zgodnie z prawem, poniższe sprostowanie ma dokładnie taką formę i treść, jaką przesłał nam p. Dariusz Misztal.

O odniesienie się do sprawy i przedstawienie stosownych dokumentów znajdujących się w Urzędzie Miasta, nasza redakcja poprosiła burmistrza Piotra Irlę. Temat będziemy kontynuować w kolejnym wydaniu gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii”.

SPROSTOWANIE

Stwierdzenia zawarte w opublikowanym w nr 35/2021 czasopisma „KochamRawe.pl – Magazyn Opinii” nr 35 z maja 2021 roku na stronie pierwszej w artykule – wywiadzie z Burmistrzem Miasta Piotrem Irlą pt. „Rewitalizacja: wąskie uliczki – szerokie chodniki”, że „Ostateczna decyzja dotycząca kształtu i zakresu rewitalizacji zapadła, gdy burmistrzem był Dariusz Misztal. Ja zajmuję się realizacją tych planów. Dzisiaj jesteśmy w fazie budowy i większe zmiany w projekcie są już niemożliwe. Czas na wprowadzanie zmian był na etapie konsultacji społecznych.” są nieprawdziwe.

W toku mojej kadencji nie zapadły we wskazanym zakresie żadne ostateczne decyzje. Zakres koniecznych prac i przyjęte rozwiązania projektowe miały zostać finalnie sprecyzowane w projektach budowlanych i wykonawczych dotyczących przestrzeni publicznej. Rozpoczęcie projektowania tej przestrzeni miało nastąpić w końcu 2018 roku – już po upływie mojej kadencji. A zatem mój następca – burmistrz Piotr Irla miał pełną swobodę wyboru odnośnie wprowadzania zmian do wstępnie zaakceptowanego programu (projektu) rewitalizacji centrum miasta.

Dariusz Misztal

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author