Categories Miasto

Od 25 maja w Rawie będą otwarte szkoły i przedszkola. Do klas I-III zgłoszono po kilkoro dzieci

Przedszkole miejskie w Rawie kochamrawe

Od poniedziałku w rawskich placówkach oświatowych będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla najmłodszych dzieci. Zainteresowanie zajęciami jest niewielkie. Najmniej rodziców chce wysłać dzieci do szkół podstawowych (łącznie 24). Trochę większe zainteresowanie jest przedszkolami.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę – zarówno dzieciom jak i pracownikom szkół i przedszkoli, zgodnie z zaleceniami ministerstwa i Głównego Inspektora Sanitarnego, placówki zostały wyposażone w: środki dezynfekujące (płyny/żele do rąk i mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji powierzchni), maseczki, rękawiczki, kombinezony ochronne, przyłbice wielokrotnego użytku, opryskiwacze do odkażania placów zabaw, proszki piorąco-dezynfekujące.

W przedszkolach miejskich rodzice przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola zobowiązani się zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki: telefonicznie, mejlowo lub przez komunikator i Przedszkole.

Ile dzieci od poniedziałku (25 maja) będzie uczęszczać do miejskich przedszkoli w Rawie Mazowieckiej?

Jak ustalił serwis KochamRawe.pl liczba dzieci korzystająca z zajęć będzie niewielka:

Przedszkole Miejskie nr 1 – 17 osób

Przedszkole Miejskie nr 2 – 13 osób (i dodatkowe 3 osoby od 01.06)

Przedszkole Miejskie nr 3 – 9 osób.

W Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” zostanie uruchomiona jedna 12-osobowa grupa dzieci.

Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą również uczęszczać uczniowie klas I-III w szkołach podstawowych. Rodzice zostali powiadomieni o możliwości objęcia opieką dzieci w szkole i obecnie trwa nabór. W grupach będzie przebywać ograniczona liczba uczniów uwzględniająca wymóg dotyczący zapewnienia 4 m kw. na dziecko.

Zainteresowanie zajęciami w szkołach podstawowych (zarówno w „zerówkach” jak i klasach I-III) jest jeszcze mniejsze niż w przedszkolach:

Szkoła Podstawowa nr 1: kl. „0” – 0 osób, kl. I – III: 8 osób. Będą też uruchomione konsultacji indywidualne dla klas ósmych z przedmiotów: j.polski, j.angielski i matematyka. Będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie.
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie.

Szkoła Podstawowa nr 2: kl. „0” – 2 osoby, kl. I-III – 9 osób.

Szkoła Podstawowa nr 4: kl. „0” – 5 osób, kl. I-III – 0 osób.

Do placówek mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, a także z infekcją typu: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała.

Szczegółowe wytyczne każdej z placówek dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na ich stronach internetowych.

Reklama w gazecie „KochamRawe.pl – magazyn opinii” – zadzwoń do 25 maja – tel. 503 021 483.
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author