Categories Miasto

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM) w Rawie Mazowieckiej to nowa szansa dla osób z niepełnosprawnością

Po ponad roku intensywnej pracy wkrótce nowo wybudowany budynek przy ulicy Kolejowej 2 stanie się miejscem, które zapewni kompleksową opiekę oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Innowacyjny projekt Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiący odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne, znacząco usprawni opiekę nad dorosłymi osobami z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po zakończeniu prac odbiorczych budynek wpisze się harmonijnie w krajobraz Rawy Mazowieckiej, oferując opiekę, rehabilitację, rewalidację, a także pomoc medyczno-socjalną. Przyszłe działania placówki mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, integrując je jednocześnie z lokalną społecznością.

Cele i Misja Centrum

Głównym celem Centrum jest wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez:
• Zapewnienie uczestnikom programu opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
• Umożliwienie im warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.
• Włączenie uczestników do życia w społeczności lokalnej, stymulowanie kompetencji społecznych oraz nawiązywanie relacji interpersonalnych.
• Znacząca pomoc osobom samotnym, których opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki, a także odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Struktura i Wyposażenie

Placówka będzie przyjmować 20 osób, w tym 9 na pobyt całodobowy i 11 na pobyt dzienny. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i oferuje specjalistyczną, profesjonalną kadrę. COM dysponuje infrastrukturą umożliwiającą uczestnikom korzystanie z różnorodnych udogodnień, takich jak świetlica, jadalnia, kuchnia, sala rehabilitacyjna, pokój odpoczynku, oraz siłownia plenerowa.

Osoby przebywające całodobowo otrzymają trzy posiłki dziennie, dostęp do kuchni, pralni, sprzętu rehabilitacyjnego, oraz części wspólnej dla wszystkich mieszkańców.

Zasady Rekrutacji

Przy rekrutacji uwzględniane będą kwestie związane ze stanem zdrowia, relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, stanem psychicznym oraz stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym. Priorytet do korzystania z usług COM mają osoby samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, wymagające wsparcia w zakresie codziennych czynności oraz te, które nie mogą skorzystać z innych ośrodków wsparcia.

Finansowanie i Regulamin Rekrutacji

To wyjątkowe przedsięwzięcie, jest rezultatem działań podejmowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Całkowity koszt budowy wyniósł około 6,4 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniosło 3.040.520 złotych. Wkrótce zostanie udostępniony szczegółowy regulamin rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do Centrum, które będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl.

Otwarcie placówki w Rawie Mazowieckiej to krok w stronę poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością. COM, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, stanowi ważne wsparcie dla lokalnej społeczności, zapewniając kompleksową opiekę i możliwość integracji dla wszystkich uczestników.

Chcesz wydać książkę? Wydawnictwo Autorskie zaprasza

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author