Categories Miasto

15 lat ZGO Pukinin i Piknik Edukacyjny już 17 września w Rawie Mazowieckiej

Zakład ZGO Pukinin, funkcjonuje już 15 lat. Przez te lata w znacznym stopniu poprawiliśmy system gospodarowania odpadami w powiecie rawskim. Za nami mnóstwo zrealizowanych planów i inwestycji, przed nami wiele wyzwań. 17 września zapraszamy na Piknik Edukacyjny, który odbędzie się na terenie przy Krytej Pływalni.

Początki powstania Zakładu ZGO Pukinin sięgają roku 2008, kiedy to Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie restrukturyzacji  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej utworzono jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Rawa Mazowiecka pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy z Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. na ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Nieprzerwanie od powstania Spółki Miasto Rawa Mazowiecka posiada 100% jej udziałów. Od momentu założenia Spółki jej strategicznym celem był rozwój infrastruktury dającej gwarancję racjonalnego postępowania z odpadami, a tym samym stworzenie Centrum Recyklingu, dzięki któremu zaspokojone będą potrzeby naszej lokalnej społeczności. ZGO Aquarium bezwzględnie ukierunkowane jest na rozwój sektora gospodarki odpadami w województwie Łódzkim. Działania te realizowane są przez liczne inwestycje. Równie ważnym aspektem naszej działalności stało się też promowanie edukacji wśród mieszkańców.

Zrealizowane inwestycje

W historii ZGO Aquarium można wymienić wiele wydarzeń o istotnym znaczeniu w zakresie rozbudowy infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługuje kilka z nich.

Na przełomie 2011/2012 roku Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na budowie linii do segregowania odpadów w ramach, której powstała hala technologiczna z infrastrukturą techniczną oraz place technologiczne, dzięki temu Zakład ZGO Pukinin otrzymał jako pierwszy w województwie status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W kolejnych latach w ramach zadań współfinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi powstała nowoczesna kompostownia oraz budowane w nowej technologii kwatery składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Dodatkową działalnością zakładu w Pukininie jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zakład w Pukininie jest na bieżąco rozbudowywany, a co najważniejsze unowocześniany, dzięki temu jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się firm w rejonie w zakresie gospodarki odpadami.

Wpływ na środowisko

Głównym celem ZGO Pukinin jest poprawa systemu zagospodarowania odpadów oraz zapewnienie poziomów recyklingu poprzez współpracę z Gminami. Dzięki racjonalnemu prowadzeniu procesów przetwarzania z roku na rok coraz więcej odpadów przekazywanych jest do recyklingu. Jednym z najbardziej istotnych działań jest produkcja polepszacza gleby o nazwie „PUKININ-ek”, która nieustannie trwa już od 2018 roku. Obserwuje się duże zapotrzebowanie lokalnego rynku, w związku z tym wytwarzanie nawozu z odpadów biodegradowalnych cieszy się dużym zainteresowaniem.

Jesteśmy w pełni świadomi, że zakład tego typu stanowi wyzwanie dla społecznej cierpliwości i akceptacji, ale stanowi również dowód, że podejmujemy walkę o czyste środowisko. Gospodarka odpadami jest trudnym procesem technologicznym, gdyż jej oddziaływanie często jest zależne od różnorodności struktury odpadów. Jednakże poprzez bieżące doskonalenie systemów oraz zaangażowanie pracowników, pozwala nam to usprawnić działalność Zakładu w Pukininie. Planowane inwestycje w kolejnych latach są ukierunkowane na hermetyzację procesów celem zmniejszenia odorowości.

 

Działalność edukacyjna

Już od 2015 roku, czyli od daty powstania Ścieżki Edukacyjnej na terenie ZGO Pukinin nieodzownym elementem naszej pracy jest edukacja ekologiczna skierowana do dzieci i młodzieży jak i również osób dorosłych, mająca na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Wiemy, że rozsądne gospodarowanie odpadami zaczyna się już w naszych domach. Organizowaliśmy szereg prelekcji i akcji proekologicznych w szkołach oraz podczas pikników i różnego rodzaju wydarzeń. Prowadzimy ciągłą współpracę z okolicznymi Gminami oraz organizowaliśmy warsztaty terenowe na terenie zakładu. Już dwukrotnie organizowaliśmy dni otwarte ZGO Pukinin, aby pokazać mieszkańcom jak to wygląda od środka. Corocznie z olbrzymim zaangażowaniem wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka organizujemy akcje pn. „Drzewko za surowce” oraz  „Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz”, w ramach, których mieszkańcy gmin korzystających z PSZOK w Pukininie wymieniają odpady selektywne za rośliny ogrodowe oraz choinki bożonarodzeniowe.

Piknik Edukacyjny – 17 września

Tradycją ZGO staje się organizacja imprez plenerowych promujących działania proekologiczne, dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do odwiedzenia naszego stoiska podczas Pikniku Edukacyjnego dla mieszkańców powiatu rawskiego pn. „Dawaj przykłady – segreguj odpady”, który odbędzie się 17.09.2023 r. w Rawie Mazowieckiej na terenie zielonym przy krytej pływalni AQUARIUM Centrum Fit Rawa. Na odwiedzających  piknik czekają liczne atrakcje i zabawy. Na warsztatach plastycznych dzieci będą mogły wykonać m. in. eko-doniczki oraz eko-zabawki z wykorzystaniem odpadów (m.in. plastikowych butelek, puszek i korków) oraz eko-torbę z hasłami zachęcającymi do sortowania odpadów. Ponadto odwiedzający będą mieli okazję nauczyć się z prawidłowo sortować odpady oraz wziąć udział w QUIZIE EKOLOGICZNYM w ramach, którego poruszane będą m.in. zagadnienia z branży odpadowej. Wśród atrakcji znajdziemy jeszcze dmuchane atrakcje w postaci zjeżdżalni, malowanie twarzy, skręcanie balonów, bańki mydlane, szczudlarz oraz grill.

Rawianie będą mieli również wyjątkową okazję poznać „maskotki firmowe ZGO  AQUARIUM”, których wykonanie Spółka zleciła profesjonalnej firmie krawieckiej. Maskotki stanowią odzwierciedlenie dwóch zwycięskich projektów wyłonionych w ramach konkursu plastycznego dla dzieci.

Piknik rozpocznie się w południe i potrwa do godz. 18. Serdecznie wszystkich już dziś na to wydarzenie zapraszamy. Szczegółowe informacje znajdziecie na załączonym plakacie.

Artykuł promocyjny ZGO Aquarium

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author