Categories Miasto

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. złożenie deklaracji przez właściciela lub zarządcę budynku, jak również przez właściciela mieszkania, w którym jest indywidualne źródło ciepła, będzie obowiązkowe bez względu na to, czy budynek jest mieszkalny czy usługowy.

Ewidencją zostaną również objęte małe lokalne ciepłownie oraz małe zakłady produkcyjne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna źródła spalania paliw nie przekracza 1MW.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  •  w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając np. z Profilu Zaufanego;
  •  w wersji papierowej, osobiście, w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku;
  •  w wersji papierowej, listownie, wysyłając na adres urzędu gminy właściwego dla umiejscowienia budynku.

W przypadku budynków istniejących deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r., a w budynkach nowo powstałych lub w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach istniejących – w ciągu 14 dni od momentu zakończenia budowy lub inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Przy czym, w deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w danym budynku. Należy pamiętać, że za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna , która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ, natomiast deklaracje można pobrać ze strony https://zone.gunb.gov.pl. Wzór deklaracji będzie umieszczony również na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem www.rawamazowiecka.pl/ceeb, w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu, a także w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author