Categories Miasto

Zamkowa Wola/Targowa: Korki na drogach powiatowych krzyżujących się z drogą wojewódzką

Pan Rafał Bednarski oraz Pan Krzysztof Chałupka złożyli petycję, pod którą podpisało się 534 mieszkańców Rawy Mazowieckiej o interwencję w wyżej wymienionej sprawie do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rady Powiatu Rawskiego i Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

W petycji wskazują na konieczność podjęcia działań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dot. przebudowy skrzyżowań ul. Zamkowa Wola z drogami powiatowymi nr 4110E ul. Targową oraz nr 4134E ul. Opoczyńską. Mają nadzieję, że przebudowa poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na skrzyżowaniach wskazanych ulic, które są jednymi z najbardziej ruchliwych w Rawie Mazowieckiej, szczególnie w godz. 7:30-8:00 i 14:00-14:30. W ślad za petycją mieszkańców ratusz miejski włączył się w wyjaśnienie sprawy.

W tym celu w dniu 14.04.2023 r. Piotr Irla – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka spotkał z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawicielami Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Po dłuższych konsultacjach ustalono, że najlepszym rozwiązaniem w tej sprawie będzie przebudowa obydwu skrzyżowań w ruch okrężny (tzw. ronda), co powinno zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo oraz ograniczyć uciążliwość dla kierowców.

Jednak wskazane zmiany przy uwzględnieniu infrastruktury, geometrii drogi, zagospodarowania pasa drogowego (w tym wykup nieruchomości), natężenia i warunków ruchu oraz opinii lokalnej policji, pociągają za sobą długi proces inwestycyjny, który trwa.

Dlatego, Komisja zaproponowała, aby zarządca drogi rozważył możliwości technicznei finansowe zastosowania rozwiązania tymczasowego, tj. do czasu wybudowania ronda wyznaczenie pasa prawoskrętu z ul. Targowej w ul. Zamkowa Wola.

Natomiast co do skrzyżowania ul. Zamkowa Wola – Opoczyńska – Aleksandrówka, Komisja zasugerowała współpracę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi a zarządcami dróg powiatowych i gminnych w celu ustalenia możliwości technicznych i finansowych wspólnej realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jak podkreśla przedstawiciel Dróg Wojewódzkich w Łodzi – w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na 2023 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa łódzkiego nie zostały ujęte środki, które mogłyby być przeznaczone na ten cel.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author