Categories Miasto

Czwarta edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Po raz czwarty będziemy nagradzać odnowione elewacje budynków w obszarze rewitalizacji. Zabytkowe centrum Rawy zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Dzięki realizowanym inwestycjom, nie tylko miejskim, powstaje zadbana, estetyczna przestrzeń, w której coraz chętniej spędzamy czas.

Swoją cegiełkę do tego wizerunku dokładają właściciele nieruchomości remontujący swoje posesje. Właśnie dla Was, Drodzy Mieszkańcy, jest ten konkurs. Każdy, kto w ubiegłym lub bieżącym roku wykonał lub wykonuje prace odpowiadające wymogom regulaminu konkursowego, może zgłosić swoją nieruchomość. Pula nagród w konkursie wynosi 61 tys. zł. Prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu.

Konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest jednym z instrumentów finansowych wprowadzonych w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych ”.

Celem konkursu jest poprawa estetyki budynków, która przyczyni się do poprawy stanu zasobów mieszkaniowych na zrewitalizowanym obszarze w centrum miasta.

Konkurs skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. W poprzednich edycjach konkursu przyznano łącznie: 5 nagród i 4 wyróżnienia. Obecnie trwa czwarta, ostatnia w ramach działań rewitalizacyjnych, edycja konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy lub placu. Podczas realizacji prac należy stosować się do kolorystyki elewacji i cokołów określonej w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.
  • w terminie od 2 do 31 października 2023 r. złożyć zgłoszenie konkursowe, zawierające wymagany regulaminem komplet dokumentów, w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl. Informacje o konkursie znajdują się na ww. stronie internetowej, w zakładce: Dla mieszkańca/Programy/Różne. Szczegółowe informacje można także uzyskać w pokoju nr 13 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 lub pod numerem telefonu 46 814 47 11 wew. 154.

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Wspólnie zadbajmy o to, aby nasze miasto było coraz piękniejsze.

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author