Categories Powiat

Do szpitala trafiły kardiomonitory. Ponad 1,6 mln zł na termomodernizację

Rawski szpital otrzymał 6 kardiomonitorów zakupionych przez powiat rawski. Powiat Rawski pozyskał też dofinansowanie (ponad 1,1 mln zł dofinansowania – całkowity koszt ponad 1,6 mln zł) na prace termomodernizacyjne dotychczas niemodernizowanych budynków Szpitala Świętego Ducha. Prowadzone są także prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej budowy bloku operacyjnego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi dla szpitala.

Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego o zakupie kardiomonitorów na potrzeby Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz o pracach przygotowawczych do budowy bloku operacyjnego

W trosce o poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Rawskiego Zarząd Powiatu Rawskiego podejmuje szereg działań wspomagających działalność SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej, mających na celu m.in. poprawę warunków lokalowych Zakładu i wyposażanie go w nowoczesny sprzęt medyczny.

Na wniosek Dyrektora SPZOZ Zarząd Powiatu Rawskiego podjął decyzję o udzieleniu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dotacji celowej w wysokości 48 500 zł na zakup 6 kardiomonitorów. Kardiomonitory należą do specjalistycznych urządzeń medycznych, które służą do śledzenia parametrów życiowych pacjentów w stanie ciężkim, po zabiegach operacyjnych i stanowią podstawowe wyposażenie oddziałów szpitalnych. Do tej pory szpital dysponował kilkoma aparatami, co było niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Zatem zakup kardiomonitorów był niezbędny do zapewnienia właściwego funkcjonowania SPZOZ, podniesienia jakości usług medycznych, przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Prowadzone są także prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej budowy bloku operacyjnego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi dla szpitala. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz potrzeby szpitala w tym zakresie wskazują, że nowy budynek powinien posiadać dwie kondygnacje o ogólnej powierzchni około 700 m² W budynku powinien mieścić się blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, 3- łóżkową salą wybudzeń, OIOM z 4 łóżkami, sterylizatornia na potrzeby bloku oraz tlenownia. Należy również wybudować wentylatornię i rozbudować węzeł cieplny. Szacowany koszt inwestycji około 7.000.000,00 zł budowa i około 6.000.000 wyposażenie.

Powiat Rawski pozyskał dofinansowanie na prace termomodernizacyjne dotychczas niemodernizowanych budynków Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej- budynku pogotowia i przychodni oraz budynku kotłowni z magazynem

Projekt pn.”Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” realizowany jest w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Koszt całkowity – 1 632 102 zł, kwota dofinansowania 1 134 052 zł

Planowane prace w budynkach to :

✔Wymiana źródła ciepła,
✔Docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, dachu, stropodachu, stropu pod poddaszem, podłogi,
✔Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
✔Wymiana opraw oświetleniowych
✔Montaż instalacji fotowoltaicznej
✔Instalacja gazomierzy i liczników.

Na liście rezerwowej tego naboru znalazł się projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Rawskiego”.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków trzech szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. Planowany koszt całkowity 6 047 486 zł, dofinansowanie 4 179 157 zł.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author