Categories Miasto

„Drzewko za surowce” ekologiczna akcja ZGO Aquarium

Drzewko za surowce pszok pukinin zgo Aquarium kocham Rawę

W dniach 17-25 września 2021 r. w „PSZOK” mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy, czyli gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK, będą mieli okazję wymienić surowce wtórne na sadzonki roślin.


Po raz pierwszy rusza akcja pn. „Drzewko za surowce”, dla w/w gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (papier, plastik, opakowania szklane, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

W trakcie akcji, którą zaplanowano w dniach 17-25.09.2021r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Pukinin nr 140, 96-200 Rawa Mazowiecka (dojazd z Rawy Mazowieckie w kierunku Białej Rawskiej, DW725) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00, sobota 7:00-15:00 mieszkańcy będą mogli wymienić w/w surowce wtórne na sadzonki roślin.

Drzewko za surowce pszok pukinin zgo Aquarium kocham Rawę

PSZOK w Pukininie

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w ramach współpracy z: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Gminą Regnów, Gminą Kowiesy utworzyła na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje w systemie „dostarcz” zatem mieszkańcy mogą przywieść – dowozić różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych.

W ramach PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. papier, plastik, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Mieszkańcy wyżej wymienionych gmin mogą uzyskać więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK pod nr telefonu 46 814 24 24 lub 661 483 633.

R E K L A M A

UBEZPIECZENIA Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 6. Dorota Bakalarska tel. 507 72 98 01.
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author