Categories HISTORIA

Duży kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z przylegającym do niego klasztorem pojezuickim został ufundowany przez bp. Kujawskiego Pawła Wołuckiego z braćmi.

W 1613 roku bp. Wołucki sprowadził do Rawy oo. Jezuitów i osadził ich przy kościele pw. Św. Piotra i Pawła (nieistniejący już kościół zlokalizowany był na miejscu dzisiejszego banku PKO BP – przy obecnej ul. Kilińskiego). W latach 1630-1644, odbyła się budowa murowanego kolegium oraz nowego drewnianego kościoła. Prace przy budowie murowanej świątyni trwały od 1693 do 1730 roku.

Kościół składa się z nawy głównej i dobudowanych naw bocznych, szerokiego prezbiterium, zakrystii połączonej w końcu XIX wieku korytarzem z budynkiem klasztornym. Nad węższymi nawami bocznymi znajdują się empory (galerie). Kościół na zewnątrz jest ubogo zdobiony dekorują go jedynie po bokach gzymsy oraz lizeny między oknami.

Budynek poklasztorny wybudowany został w kształcie litery L. Częściowo został jednak rozebrany w połowie XIX wieku. Jego główną ozdobą jest barokowy portal z tablicą erekcyjną (obecnie wejście do oddziału dziecięcego biblioteki), na której wymienieni są wszyscy fundatorzy oraz rok założenia, natomiast nad nią, znajduje się herb założycieli.

Dzwonnica przy północno-wschodnim narożniku kościoła jest wysunięta przed fasadę kolegium. W czasie przebudowy na początku XIX wieku dzwonnica uzyskała klasycystyczny wygląd. Na skutek błędów konstrukcyjnych powstały pęknięcia murów, z powodu których w 1846 roku przeznaczono ją do rozbiórki. W 1881 roku dzwonnica została obudowana co sprawiło, że jest ona wysunięta przed budynek byłego klasztoru.

Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na chrzcielnicę przeniesioną do kościoła pw. NPNMP z kościoła farnego pw. Św. Piotra i Pawła oraz znajdujący się na niej napis. W kościele znajduje się także ornat z czasów jezuickich, a także naczynia liturgiczne i monstrancja z tamtego okresu (turyści oraz mieszkańcy mogą zobaczyć je jedynie na zdjęciach prezentowanych na tej stronie).

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author