Categories Miasto

Jak uniknąć kary za elektrośmieci?

Za wyrzucenie elektroodpadów do zwykłego pojemnika na śmieci lub porzucenie w niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny nawet do 5 tys. zł. Mieszkańcy lokali wielorodzinnych na terenie Rawy Mazowieckiej mogą takie odpady wystawić pod altany śmietnikowe w każdy czwartek.

Elektoodpady mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dlaczego tak ważne jest odpowiednie zagospodarowanie elektrośmieci?

Każdego roku w Polsce powstaje ponad trzysta tysięcy ton odpadów elektrycznych i elektronicznych. Niestety, nadal duża część zużytego sprzętu RTV i AGD w sposób nieodpowiedzialny trafia na dzikie wysypiska lub też pozostawiana jest w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W lasach, parkach czy w przydrożnych rowach.

Elektrośmieci to wszystkie popsute, zużyte, wybrakowane, ale także nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Mogą być nimi zarówno zepsute komputery, telefony, telewizory, radioodbiorniki, odtwarzacze CD, DVD, świetlówki, żarówki energooszczędne, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, jak i drobne urządzenia AGD – żelazka, roboty kuchenne, czajniki elektryczne czy też wiertarki.

Nie do końca, jako mieszkańcy naszej planety, zdajemy sobie sprawę, że niewłaściwy sposób pozbywania się elektroodpadów zanieczyszcza środowisko i może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), głównie z powodu zawartości w nich substancji i pierwiastków niebezpiecznych takich jak: rtęć, freon, ołów, chrom, kadm, związki bromu, nikiel, czy azbest może być groźny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Nie wszyscy jesteśmy również świadomi, że nie wolno wyrzucać elektroodpadów do zwykłego śmietnika, gdyż takie odpady zmieszane z innymi odpadami mogą je zanieczyścić i zwiększyć ilość odpadów niebezpiecznych. Z tych samych powodów nie można samodzielnie demontować elektrosprzętu, gdyż można w ten sposób uwolnić niebezpieczne substancje poważnie zagrażające zdrowiu ludzi i środowisku.

Właściwe przekazanie sprzętu ZSEiE przyczynia się do jego ponownego wykorzystania i jest to najbardziej efektywna i bezpieczna dla środowiska metoda zagospodarowania elektroodpadów. W procesie recyklingu istotne jest usunięcie i unieszkodliwienie wszystkich niebezpiecznych składników i substancji takich jak baterie, freon czy rtęć. Ma to na celu upewnienie się, że żadne niebezpieczne substancje nie przedostaną się do środowiska naturalnego w sposób niekontrolowany. Ponadto sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają wiele metali szlachetnych a także innych materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane przy produkcji nowych produktów. Recycling oszczędza nie tylko energię, wodę i materiały potrzebne do ponownego wyprodukowania urządzeń, ale również zasoby użyte do ich przetworzenia. Suma tych wszystkich procesów odgrywa ważną rolę w zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Dzięki zaawansowanym technologiom i zautomatyzowanym procesom jesteśmy w stanie przetwarzać zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, dając im drugie życie w bezpieczny i wydajny sposób.

Mieszkańcy lokali wielorodzinnych na terenie Rawy Mazowieckiej mogą takie odpady wystawić pod altany śmietnikowe w każdy czwartek, najlepiej w godzinach porannych w dniu zbiórki. Odbiór elektroodpadów z domów jednorodzinnych realizowany jest dwa razy do roku wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych. Krótki czas wystawienia tego typu sprzętu pomoże zapobiec demontażu sprzętu przez osoby trzecie w celach zarobkowych.

Warto pamiętać, że za wyrzucenie ZSEiE do zwykłego pojemnika na śmieci lub porzucenie w niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny nawet do 5 000 zł.

Odbiór elektroodpadów od mieszkańców przez ENERIS Surowce jest prowadzony bez dodatkowych opłat.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author