Categories Miasto

Jak załatwić sprawy w rawskich urzędach? Podajemy wykaz najważniejszych telefonów

Najważniejsze urzędy i instytucje na terenie Rawy Mazowieckiej w trosce o zdrowie pracowników i odwiedzających ich mieszkańców zamykają swoje drzwi. Urzędnicy będą jednak cały czas pracować, zarówno w Urzędzie Miasta jak i w Starostwie Powiatowym. Większość spraw należy załatwiać telefonicznie. Na końcu informacje z urzędów gmin.

RAPORT SPECJALNY. Liczba zakażonych koronawirusem. Aktualne dane TUTAJ>>>

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Od 17 marca 2020 roku do odwołania zamknięta zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Do odwołania Urząd Miasta Rawa Mazowiecka nie przyjmuje interesantów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo. Wizyty umówione on-line i wezwania do osobistego stawiennictwa w Urzędzie zostają anulowane. Do odwołania zawiesza się obsługę kasową.

2. Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną (w tym komunikator miejski) lub pocztową.

3. Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo.

4. Biuro Podawcze czynne jest w godzinach pracy Urzędu. Wszelkie sprawy prosimy przesyłać

• pocztą tradycyjną – wersja papierowa- wysyłka na adres wnioskodawcy
• przez ePUAP- wersja elektroniczna- wysyłka przez e PUAP
• na adres emailowy urzędu um@rawamazowiecka.pl

5. Urząd Stanu Cywilnego czynny jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Kontakt (46) 814 47 79, 785 555 976
Wnioski są dostępne na stronie internetowej TUTAJ

4. Referat Spraw Obywatelskich
Wnioski o wydanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych będą przyjmowane i realizowane:
• pocztą tradycyjną – wersja papierowa ‒ wysyłka na adres wnioskodawcy,
• przez ePUAP – wersja elektroniczna – wysyłka przez ePUAP.
W godzinach pracy urzędu pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów 46 814 21 80 lub 530 949 000.

6. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z wydziałami merytorycznymi urzędu:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych: (46) 814 37 69, 609 405 148 – Naczelnik Wydziału
Wydział Rozwoju i Promocji: (46) 814 42 01, (46) 814 26 28
Straż Miejska: w godzinach pracy urzędu – 986 lub (46) 814 44 40, w godzinach 16.00- 22.00 986 lub 601 353 221
Wydział Gospodarki Komunalnej: (46) 814 34 57, 507 075 216 – Naczelnik Wydziału
Wydział Finansów i Analiz: (46) 814 48 24, 693 222 033 – Skarbnik Miasta
Wydział Gospodarki Terenami: (46) 814 43 05, (46) 814 40 80
Sekretariat: (46) 814 47 11, (46) 814 37 31.

Kasa w Urzędzie Miasta jest zamknięta do odwołania. Wszelkie wpłaty należy wykonywać na poniższe konta bankowe przelewem:

24 9291 0001 0054 2395 2000 0010
dotyczy: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

04 9291 0001 0054 2395 2000 0370
dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

87 9291 0001 0054 2395 2000 0040
dotyczy: wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji.

51 9291 0001 0054 2395 2000 0300
dotyczy: wpłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny.

Restauracje i punkty gastronomiczne w Rawie Mazowieckiej, w których zamówisz jedzenie z dowozem lub na wynos TUTAJ LISTA i NR TEL>>>

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ

W Starostwie Powiatowym załatwisz osobiście tylko niezbędne sprawy. Pozostałe sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wszelkie dokumenty można dostarczyć również za pomocą skrzynki ePUAP w formie elektronicznej, podpisanej za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Wszystkie wnioski dostępne są na stronie internetowej TUTAJ

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

W Oddziale Komunikacji od dnia 18.03.2020 do 29.03.2020 r. będą wydawane TYLKO przygotowane i podpisane stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy.
Klientów Oddziału Komunikacji informujemy, że zawiadomienie o zbyciu czy nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju można złożyć elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl lub drogą pocztową.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 46 814 56 58 oraz 882 466 629 lub e-mailowym dre@powiatrawski.pl (rejestracja pojazdów) oraz pja@powiatrawski.pl (prawa jazdy).

W Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa mieszkańcy będą obsługiwani w ograniczonym zakresie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 46 814 28 82 lub e-mailowym budownictwo@powiatrawski.pl

W Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną oraz e-mailową geodezja@powiatrawski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – kontakt we wtorki i piątki pod nr tel.
46 814 46 31 lub drogą mailową na adres rzecznik@powiatrawski.pl

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wnioski będą przyjmowane korespondencyjnie na adres: ZOON, ul. Kościuszki 5 96-200 Rawa Mazowiecka, drogą e-mailową zoon@powiatrawski.pl oraz telefoniczne pod nr tel. 46 814 53 04.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kontakt e-mailowy pod adresem pcpr@powiatrawski.pl oraz telefoniczny pod nr tel. 46 814 57 60 oraz
600 427 687.

W sprawie skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46 814 46 31 oraz
882 466 649.

Wykaz numerów telefonów:

Starostwo Powiatowe Plac Wolności 1 – 46 814 46 31
Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 5 – 46 814 28 82, 46 814 57 40
Starostwo Powiatowe ul. Tomaszowska 8 – 46 814 40 31, 46 814 56 58

Powiatowy Urząd Pracy – 46 814 40 51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 46 814 60 70.

Opłaty prosimy dokonywać na rachunki bankowe:

60 9291 0001 0056 5958 2000 0010
dotyczy: opłat za kartę wędkarska, czynsz.

55 9291 0001 0056 5958 2000 1070
dotyczy opłaty za karty parkingowe.

82 9291 0001 0056 5958 2000 0390
dotyczy opłat geodezyjnych.

26 9291 0001 0056 5958 2000 0040
dotyczy opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat przekształceniowych.

26 9291 0001 0056 5958 2000 1010
dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego

Przy wejściu do budynku przy Placu Wolności 1 jest umieszczona skrzynka na wnioski i pisma składane w formie papierowej.

W budynkach przy ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8 umieszczone są dzwonki, których należy użyć, aby poinformować o potrzebie załatwienia sprawy.
Każdorazowo pracownicy Starostwa będą informowali o sposobie załatwienia sprawy.

Informujemy, że występująca epidemia koronawirusa spełnia przesłanki tzw. siły wyższej co daje na podstawie przepisów kpa (art. 189e KPA) możliwość odstąpienia od naliczania kar pieniężnych z powodu nie zarejestrowania w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszenia w tym samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu.

Urzędy gmin na terenie powiatu rawskiego – zamknięte

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

Dokumenty można wrzucić do specjalnej skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do urzędu. Sam urząd jest zamknięty dla interesantów do odwołania. Wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie: /46/ 815 93 77 lub mail: umig@bialarawska.pl, Urząd Stanu Cywilnego tel. /46/ 815 92 39, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury tel. /46/ 815 95 64. Nr konta bankowego urzędu: 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080. Kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: tel. /46/ 815 93 51, /46/ 880 80 03, 509 984 880 lub sekretariat@bialarawska.pl
W Białej Rawskiej nieczynne będzie do odwołania targowisko miejskie przy ul. Kolejowej.

Urząd Gminy w Cielądzu

Od 17 marca do odwołania Urząd Gminy w Cielądzu nie będzie obsługiwał klientów. W sprawach pilnych dotyczących złożenia – odebrania korespondencji, będzie to możliwe za pośrednictwem biura podawczego czynnego w dni robocze w godz. 8-10.
W pozostałych sprawach z urzędem należy kontaktować się telefonicznie: /46/ 815 24 29 lub /46/ 815 24 93, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl, sekretariat@cieladz.pl, usc@cieladz.pl, gops@cieladz.pl, gzeas@cieladz.pl

Urząd Gminy w Regnowie

Od 17 marca zarówno Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyjmują interesantów. Do urzędu można udać się tylko w szczególnych i ważnych sprawach, ale wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel: /46/ 813 16 23, /46/ 813 16 25 lub wysyłając mail na adres: ugregnow@pro.onet.pl, sekretarza@ugregnow.pl. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. /46/ 813 16 63, mail: gopsregnow@poczta.onet.pl

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sprawę w urzędzie załatwisz też tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu. Tel. /46/ 815 61 91, mail: ug@gminasadkowice.pl. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. /46/ 815 68 92, email: gopssadkowice@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Rawa

Podobnie jak we wszystkich urzędach kontakt tylko telefoniczny. Tel/Fax: (46) 814 42 41, mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl. Zawieszona jest też obsługa kasowa. Wpłaty bezpośrednio na konto urzędu: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010.

Jak funkcjonują inne instytucje w naszym mieście i powiecie: Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, RAWiK, Spółdzielnia Mieszkaniowa? SPRAWDŹ TUTAJ>>>

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author