Categories Miasto

Kolejna Honorowa Obywatelka Miasta Rawa Mazowiecka — Anna Krajewska

W dniu 28 marca, w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, odbyła się uroczystość o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Podczas uroczystej LX sesji VIII Kadencji Rady Miasta, towarzyszyło niezwykle ważne wydarzenie — nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawy Mazowieckiej Pani Annie Krajewskiej. Jest to wyróżnienie, które podkreśla miłość i szacunek dla osób zasłużonych dla lokalnej wspólnoty.

Tytuł został przyznany na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej oraz Muzeum Ziemi Rawskiej, co świadczy o uznaniu zarówno lokalnej społeczności, jak i instytucji kultury dla dokonań Pani Krajewskiej. Uroczystego wręczenia dokonali przewodnicząca rady miasta  Grażyna Dębska oraz burmistrz Piotr Irla, a portret nowo uhonorowanej obywatelki przedstawił dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej, Marcin Broniarczyk.

Pani Anna Krajewska, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, a następnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego, jest osobą niezwykle zasłużoną dla rawskiej społeczności. Jej praca magisterska pt. „Bibliografia Ziemi Rawskiej” stanowi ważny wkład w badania nad historią i kulturą regionu.

Dzięki swojej pracy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Ziemi Rawskiej, Pani Anna Krajewska znacząco przyczyniła się do rozwoju i promocji kultury lokalnej. Jej działalność obejmowała organizację sesji naukowych, wystaw, a także prace nad archiwizacją historii miasta, co pozostawiło niezatarty ślad w dziedzictwie Rawy Mazowieckiej.

Ceniona członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej i redakcji „Notatnika Rawskiego”, została wielokrotnie nagrodzona za swoje zaangażowanie, otrzymując między innymi tytuł „Rawianin Roku” oraz wyróżnienie „Dobry Człowiek – Zasłużony dla Kultury Powiatu Rawskiego”.

Pani Anna Krajewska dołącza do grona honorowych obywateli miasta, wśród których znajdują się takie postacie jak: marszałek Józef Piłsudski, Eugeniusz Walczuk, Sławek Wierzcholski, biskup Józef Zawitkowski, ks. Mieczysław Iwanicki, pianistka Elżbieta Dedek, o. Jan Koziatek, oraz prof. Mirosław Nagielski, co świadczy o wyjątkowym miejscu, jakie Pani Anna zajęła w historii Rawy Mazowieckiej.

W imieniu mieszkańców i Rady Miasta składamy serdeczne gratulacje Pani Annie Krajewskiej, dziękując za nieoceniony wkład w rozwój kultury i dziedzictwa naszej społeczności. Jej praca i pasja są inspiracją dla wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

*Materiał powstał przy wspólpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author