Categories Powiat

Starosta Tomasz Góraj: Łączyć, nie dzielić

Rozmowa ze starostą rawskim – Tomaszem Górajem.   KochamRawe.pl: Został pan starostą już w czasie kampanii wyborczej. To trudny czas na tego typu zmiany. Mimo to, przez ostatnie dwa miesiące, nie doszło do żadnych sporów, ani kłótni. Tomasz Góraj – starosta rawski: Mam świadomość, że media miałyby o czym pisać, a mieszkańcy dyskutować, gdybym wywołał […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Idźmy na wybory

Na wstępie taka krótka scenka: Prosiaczek do Puchatka: – Puchatku głosuj razem ze mną na partię wegetarian, bo to się dla nas źle skończy. Puchatek odpowiada: – Daj spokój. Nie interesuje mnie polityka. Zresztą jeden głos się nie liczy. Podobnie odpowiedziały i inne zwierzęta, i partia wegetarian przegrała. Co pomyślał Miś, gdy po tygodniu, w […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Gmina Regnów: To rekordowy rok i rekordowa kadencja

Tylu inwestycji w Gminie Regnów jeszcze nie było. To efekt między innymi doskonałej współpracy wójta Mariusza Cheby z przewodniczącym Rady Gminy – Sławomirem Dudkiem oraz całą Radą. Tylko w tym roku na inwestycje samorząd Regnowa zaplanował 12 mln zł. – Największe inwestycje, które zrealizowaliśmy na terenie gminy w mijającej kadencji to: termomodernizacja szkoły i urzędu […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Kolejna Honorowa Obywatelka Miasta Rawa Mazowiecka — Anna Krajewska

W dniu 28 marca, w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, odbyła się uroczystość o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Podczas uroczystej LX sesji VIII Kadencji Rady Miasta, towarzyszyło niezwykle ważne wydarzenie — nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawy Mazowieckiej Pani Annie Krajewskiej. Jest to wyróżnienie, które podkreśla miłość i szacunek dla osób zasłużonych dla […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Złote Gody: Burmistrz Piotr Irla wręczył jubilatom odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP

W Rawie Mazowieckiej odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które podkreśliło piękno długotrwałej miłości i zaangażowania – uroczystość Złotych Godów. Ten jubileusz, dedykowany parom, które wspólnie przeszły przez pół wieku życia małżeńskiego, jest wyrazem uznania dla ich wyjątkowej podróży pełnej miłości, wzajemnego wsparcia i wspólnych wyzwań. 23 marca w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury, pięciu parom, które […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Koniec kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

W VIII Kadencji, obejmującej lata 2018-2023, Rada Miasta odbyła łącznie 60 sesji obrad. W ciągu tych spotkań podjęto łącznie 511 uchwał, które miały istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie miasta. Ta liczba nie tylko świadczy o intensywności pracy rady, ale także o jej skuteczności w podejmowaniu decyzji służących dobru mieszkańców. W skład Rady Miasta Rawa […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Powiat Rawski: Centrum Usług Środowiskowych. Wartość projektu ponad 18 mln zł

W dniu 27 marca 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej została podpisana umowa partnerska na realizację projektu pn. CUŚ DOBREGO 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Liderem wiodącym będzie Powiat Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, partnerami natomiast: Miasto […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Henryk Majewski podsumował działalnia Komisja Rolnictwa Rady Powiatu Rawskiego

Działalność Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami Rady Powiatu Rawskiego. W mijającej kadencji Komisja Rolnictwa Rady Powiatu Rawskiego oprócz zadań statutowych realizowała działania na rzecz poprawy sytuacji rolników. Sprawy, które zrealizowano z inicjatywy komisji w Polsce to: – możliwość ubezpieczenia pracowników sezonowych w KRUS; – pomoc finansowa dla pszczelarzy; Pomoc finansowa dla gospodarstw, […]

Czytaj więcej
Categories Bez kategorii

Józef Matysiak dwa razy odniósł się do sprawy ratowania rawskiego szpitala WIDEO

Zarówno podczas uroczystości wmurowania Kapsuły Czasu jak i na swoim profilu w serwisie społecznosciowym Facebook Józef Matysiak odniósł się do tego, kto ratował i zabiegał o pieniądze dla Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Trwa rozbudowa szpitala w Rawie. W ubiegły roku został otwarty nowoczesny blok operacyjny. Za kilka dni do Rawy ma przyjechać rezonans […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Gm. Rawa Mazowiecka: Sport i rekreacja

W celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, Gmina rozwija miejsca do rekreacji na placach sołeckich, boiska sportowe zarówno te położone przy szkołach, jak i boiska gminne. Budowane są piłkochwyty, modernizowane oświetlenie boisk, boksy dla zawodników rezerwowych, trybuny. Za kwotę 2,3 mln.zł. zmodernizowano boisko gminne w miejscowości Wołucza – powstała nowa nawierzchnia boiska, rozbudowano trybuny, powstał całkowicie […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Gmina Rawa Mazowiecka: Oświata

Na terenie Gminy funkcjonuje pięć szkół podstawowych z których korzysta ok. 800 uczniów. W latach 2019-2024 podjęto szereg działań w celu poprawy warunków ich funkcjonowania: wprowadzano nowe programy nauczania, nowoczesne technologie, poprawiano warunki lokalowe oraz zwiększano dostępność zajęć pozalekcyjnych. Za kwotę 2,2 mln.zł. rozbudowano Szkołę Podstawową w Konopnicy, ukończono budowę przedszkola przy Szkole Podstawowej w […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Wzmacnianie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o osiem jednostek OSP. Trzy z nich – OSP Wilkowice, OSP Konopnica oraz OSP Kurzeszyn – są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W latach 2018-2023 Gmina realizowała zadania mające na celu poprawę stanu technicznego budynków OSP, dzięki czemu za kwotę ponad 800 tys.zł. rozbudowano budynek OSP w Niwnej, a […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Infrastruktura drogowa w Gminie Rawa Mazowiecka w latach 2019-2023

W okresie od roku 2019 do roku 2023 na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wyremontowano 51 km dróg za kwotę ponad 28 mln.zł. Przeprowadzone remonty znacząco poprawiły funkcjonalność i bezpieczeństwo, zwiększyły komfort jazdy oraz usprawniły ruch drogowy. Na realizację remontów dróg pozyskano rekordowe wsparcie ze źródeł zewnętrznych w kwocie 16,4 mln.zł. W ramach rozwoju infrastruktury drogowej […]

Czytaj więcej