ubezpieczenia Rawa Mazowiecka Dorota Bakalarska
Categories Miasto

Konkurs plastyczny „Pieszy bezpieczny na drodze”

Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wynikiem realizacji tego programu w naszym mieście będzie modernizacja trzech przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na ulicach Jerozolimskiej, Słowackiego i Warszawskiej. Efektem tej modernizacji będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Burmistrz Miasta Piotr Irla ogłasza jednocześnie konkurs plastyczny pn. „Pieszy bezpieczny na drodze”. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze, uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego oraz wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. Chętni do udziału w konkursie muszą przygotować pracę plastyczną w formacie A3, wykonaną płaskimi technikami plastycznymi. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu indywidualnie i może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnej z regulaminem oraz dostarczenie podpisanych zgód wymaganych regulaminem konkursu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica).

Organizator przewiduje jedną nagrodę rzeczową za I miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 16 października 2019 r. do siedziby Organizatora: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, parter – biuro podawcze z dopiskiem Konkurs „Pieszy bezpieczny na drodze”.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author