Categories Miasto

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Trwa audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

Spotkaniem informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury, zakończyły się konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 1 lipca do 4 września 2019 r. w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”, w trzech formach: ankiety, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego.

Ankietę internetową można było wypełniać w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia na stronie internetowej www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, zaś ankietę papierową w dniach od 12 do 23 sierpnia.

Celem ankiety było zebranie informacji od właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych przez nich remontów budynków oraz sposobów ich finansowania w celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez miasto w celu wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.

Ankieta została wypełniona przez 22 osoby. Analiza formularzy wykazała, że najwięcej respondentów planuje w ciągu najbliższych 3 lat odnowienie elewacji, wymianę źródła ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Właściciele uzależniają jednak wykonanie tych inwestycji od uzyskanego wsparcia finansowego i zgromadzenia potrzebnych środków. Najbardziej liczą oni na wsparcie finansowe z budżetu miasta i konserwatora zabytków i oczekują, że będzie ono na poziomie od 50% do 70%.

Punkt konsultacyjny został zorganizowany w dniach od 1 do 19 lipca br. w celu określenia oczekiwań i potrzeb właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych przez nich remontów oraz zapoznania z możliwościami finansowania inwestycji z dostępnych źródeł.

Po analizie ankiety oraz w oparciu o wnioski ze spotkań, które odbyły się w punkcie konsultacyjnym, stworzono propozycje instrumentów i narzędzi, które miasto będzie realizowało od 2020 r. Instrumenty te zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym, które odbyło w dniu 4 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultur.

W ramach instrumentów pozafinansowych Miasto zaplanowało:

1. Poradnik dotyczący narzędzi wsparcia zasobów mieszkaniowych – opis wszystkich instrumentów realizowanych przez miasto oraz inne podmioty, które mogą wpłynąć na poprawę jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji. Ukaże się on do końca 2019 r.

2. Konsultacje z energetykiem gminnym – stały punkt konsultacyjny w zakresie uruchomionych programów dotyczących ograniczania niskiej emisji.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 4 – jednolite ustalenia warunków zagospodarowania dla całego obszaru rewitalizacji, opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ustalone z konserwatorem zabytków. W ustaleniach planu znalazły się ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji. Przewidywany termin uchwalenia planu to sierpień 2020 r.

4. Kalkulator efektywności finansowej – narzędzie do planowania inwestycji.

W ramach instrumentów finansowych miasto zaplanowało:

1. Konkurs na najładniejszą elewację – konkurs zostanie ogłoszony do końca 2019 r. i rozstrzygnięty do 10 grudnia 2020 r. Skierowany jest on do właścicieli budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Za realizację konkursu odpowiedzialne jest Biuro ds. Rewitalizacji.

2. Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania remontu elewacji budynku – uchwała w sprawie ustalenia opłat zostanie skierowana pod obrady Rady Miasta Rawa Mazowiecka do końca 2019 r.

3. Dotacje na zabytki – w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. zostanie zaplanowana kwota przeznaczona na dotacje dla budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone są w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r.

W trakcie spotkania właściciele nieruchomości zadawali pytania dotyczące proponowanych narzędzi. Wskazywano także na problemy ulicy Wyszyńskiego w zakresie braku dofinansowań dla budynków usługowych oraz braku popytu na usługi w centrum Rawy.

Dziękujemy właścicielom nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji za każdy głos w dyskusji. Zapraszamy do przenalizowania zaprezentowanych form wsparcia i liczymy na Państwa aktywny udział w konkursie na najładniejszą elewację.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author