Categories Miasto

Rawianie też zauważają zmiany klimatu w swoim otoczeniu

Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury. Zapewne wszyscy dostrzegamy wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w swoim otoczeniu.

W piątek 20 września na całym świecie odbyły się manifestacje mające za zadanie zwrócenie uwagi wpływowych polityków na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Protesty zaplanowane zostały bezpośrednio przed szczytem klimatycznym ONZ.

Cały ruch zainicjowała Greta Thunberg – 16-letnia uczennica, która w 2018 roku pikietowała przed szwedzkim parlamentem w każdy piątek. Dziewczyna zawsze miała ze sobą transparent “Strajk szkolny dla klimatu”. W Polsce natomiast głośno było o 13-letniej Indze Zasowskiej, która zamiast spędzić wakacje wypoczywając, stawiła się przed Sejmem w ramach Wakacyjnego Strajku Klimatycznego.

Do międzynarodowej akcji przyłączyło się blisko 60 polskich miast. Rawa Mazowiecka także dołączyła do największego strajku klimatycznego w historii, a organizatorem jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Rawie Mazowieckiej reprezentowany przez panią Katarzynę Dawidowicz.

Kryzys klimatyczny stał się faktem. Każdy z nas może mieć wpływ na rozwój tego niekorzystnego zjawiska. Zachęcam więc wszystkich do refleksji nad zmianą nawyków, podejmowania działań proekologicznych oraz racjonalnego gospodarowania dobrami.

Rawa Mazowiecka sukcesywnie wykonuje działania w tym zakresie:

– dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego zastępując energochłonne lampy sodowe lampami LED (wymieniono 1670 szt. opraw);

– aktywnie uczestniczymy w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (usunięto 91,2 tony azbestu);

– wszystkie miejskie obiekty użyteczności publicznej wyposażone już zostały w nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła;

– sukcesywnie trwa rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta opartej o niskoemisyjnych źródła ciepła;

–  wykorzystujemy biogaz będący produktem ubocznym fermentacji osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej;

– wykorzystujemy możliwości retencyjne rawskiego zalewu jako przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy;

– piętrzona woda w zalewie stanowi źródło odnawialnej energii elektrycznej, wytwarzanej przez małą elektrownię wodną;

– program ograniczenia niskiej emisji pozwolił na wymianę 203 kotłów węglowych na gazowe.

Możliwości jest jeszcze wiele, więc planujemy:

– termomodernizację hali sportowej „Tatar”, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie emisji dwutlenku węgla;

– modernizację małej elektrowni wodnej, która poprawi jej sprawność, bezpieczeństwo i niezawodność;

– rozwój zbiorowego transportu publicznego prowadzić będzie do ograniczenia emisji z indywidualnych środków transportu;

– budowa ścieżek rowerowych i propagowanie aktywnego stylu życia;

– zatrzymanie wód opadowych na posesjach i wykorzystanie ich do celów gospodarczych.

Działania z zakresu ochrony środowiska to nie tylko inwestycje, ale również kroki mające na celu podniesienie świadomości i poziomu wiedzy z dziedziny ekologii.

W ramach programu „Czyste powietrze” miasto Rawa Mazowiecka uruchomi niebawem punkt konsultacyjny dla mieszkańców w zakresie realizacji zadań objętych dofinansowaniem wynikającym z regulaminu programu dotyczącego wymiany źródeł ciepła i prac termomodernizacyjnych (czekamy na wyznaczenie terminu podpisania stosownej umowy). Udzielane będą również informacje w zakresie programu „Mój prąd”, którego celem jest przyznanie dofinansowania na działania związane z instalacją fotowoltaiczną.

Jednak aby te programy były skutecznie wdrażane, muszą być stworzone sprawne kanały dystrybucji pieniędzy dla ludzi. Przekazanie kompetencji do podpisywania umów i wypłaty środków dla samorządów i banków, wzorem lat ubiegłych, przyspieszyłby proces przyznawania środków, zawierania umów i przede wszystkim realizacji projektów proekologicznych.

Na razie zajmuje się tym bezpośrednio Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi, co, ze względu na odległość, jest dość uciążliwe dla beneficjenta ostatecznego.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author