Categories Miasto

Marcin Broniarczyk nie jest już zarządcą Muzeum Ziemi Rawskiej. Wygrał konkurs na dyrektora

Dotychczasowy zarządca Muzeum Ziemi Rawskiej teraz będzie dyrektorem tej placówki. Praktycznie zmienia się niewiele, formalnie działalność gospodarczą zamieni na etat, a tytuł zarządcy na dyrektora.

Marcin Broniarczyk wygrał ogłoszony w czerwcu przez Urząd Miasta konkurs na stanowisko dyrektora MZR. To powrót do stanu sprzed ponad 4 lat, kiedy to poprzednie władze miasta z byłym burmistrzem Dariuszem Misztalem na czele, postanowiły zwolnić ze stanowiska dyrektora rawskiego muzeum Ireneusza Błądka, uzasadniając to likwidacją stanowiska. Wówczas stworzono stanowisko zarządcy, wybieranego w drodze przetargu. Praktycznie miał on jednak takie same zadania i obowiązki jak etatowy dyrektor muzeum, z tym tylko, że otrzymywał wynagrodzenie na podstawie faktury.

– Zależało mi przede wszystkim na powrocie do normalnego stanowiska dyrektora muzeum. Tak jak jest to w innych podległych miastu jednostkach kultury – podkreśla Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej. – Nie byłem członkiem komisji konkursowej, ale zarówno jako radny w poprzedniej kadencji, jak i aktualnie burmistrz, zawsze wysoko oceniałem pracę doktora Broniarczyka – dodaje burmistrz.

Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej zgłosiło się dwóch kandydatów: dr Marcin Broniarczyk i pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego archeolog. Po przesłuchaniu obydwu kandydatów komisja jednogłośnie uznała, że lepszym kandydatem jest Broniarczyk.

– Dr Broniarczyk był dużo lepiej przygotowany. O swoich planach dotyczących muzeum potrafił swobodnie opowiadać. Dał się nam zresztą poznać także w czasie ostatnich lat współpracy zarówno jako sprawny organizator jak i historyk, który bada dzieje naszego miasta i mówi o nich na różnego rodzaju konferencjach naukowych – podkreśla Teresa Sekuter, która zasiadała w komisji konkursowej wybierającej nowego dyrektora MZR.

W swojej koncepcji zarządzania Muzeum Ziemi Rawskiej, którą można przeczytać tutaj, Marcin Broniarczyk zapowiedział kontynuację swoich dotychczasowych działań (wystawy, prelekcje, spotkania), pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność placówki a także zorganizowanie uroczystego otwarcia, a następnie sprawne funkcjonowanie jatek miejskich, które właśnie powstają przy ul. Mickiewicza, gdzie znajdą się sale wystawiennicze, pracownie i biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej. Prace budowlane mają być zakończone jeszcze w tym roku.

Z nowych działań, do których zobowiązał się Marcin Broniarczyk, to m.in. uruchomienie strony internetowej MZR (wreszcie – red.), stworzenie kalendarza „zrywkowego” z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi i ciekawostkami dotyczącymi Rawy, przygotowanie obchodów 700-lecia pierwszej oficjalnej wzmianki historycznej dotyczącej naszego miasta (w 2018 roku toczył się ogromny bój na temat tej daty i urodzin miasta, które ostatecznie zorganizowało Stowarzyszenie Rawa i Przyjaciele), wzbogacenie działalności wydawniczej w tym próba opracowania nowej monografii Ziemi Rawskiej. Warto przy tym pamiętać, że od kilku już lat nad taką monografią pracuje Wojciech Grochowalski.

O Muzeum Ziemi Rawskiej w swoim felietonie, opublikowanym na łamach gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii” pisał także Artur Gut>>>>

 

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author