Categories Powiat

Oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego

W związku z informacjami zawartymi w oświadczeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2020 r. mającymi na celu zdyskredytowanie działań Zarządu Powiatu Rawskiego przedstawiamy stan faktyczny.

Przeprowadzona w 2019 roku emisja obligacji znacząco obniżyła koszty obsługi zadłużenia Powiatu Rawskiego. Radni z PiS nie poparli tej uchwały.

W roku 2020 Rada Powiatu Rawskiego podjęła kolejną uchwałę w sprawie emisji obligacji, m.in. celem pozyskania środków na zabezpieczenie źródła finansowania rozbudowy szpitala. Wartość emitowanych obligacji związana jest z wysokością kosztów budowy nowoczesnego pawilonu operacyjnego i możliwościami pozyskania zewnętrznych środków. Radni z PiS również nie poparli powyższej uchwały.

Zarząd Powiatu podejmuje wszystkie niezbędne kroki w kierunku realizacji tego trudnego i kosztownego, ale jakże społecznie potrzebnego i oczekiwanego zadania, jakim jest rozbudowa szpitala. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy, będący podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Do opiniowania proponowanych rozwiązań powołany został Zespół Roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich klubów Rady Powiatu Rawskiego.

Rzekomy brak wiedzy o przyszłej inwestycji Klubu Radnych PiS budzi więc nasze zdziwienie.

SPZOZ przygotował i przedłożył Wojewodzie Łódzkiemu wniosek IOWISZ celem dokonania oceny inwestycji. Powiat Rawski przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejną sprawą obok, której Zarząd Powiatu nie może przejść obojętnie jest kara umowna od byłego dzierżawcy szpitala. Środki w wysokości przekraczającej kwotę 5 milionów zł. są od niemal dwóch lat zabezpieczone przez Komornika. To, kiedy zostaną nam udostępnione nie zależy od woli Zarządu Powiatu, a od terminu zakończenia toczącego się w tej sprawie postępowania sądowego.

Wydawałoby się, że tak ważna sprawa powinna łączyć nas ponad podziałami politycznymi. Potrzebujemy czynów, a nie kolejnych oświadczeń i pism mających być jedynie próbą blokowana i obstrukcji naszych działań, potrzebujemy współpracy i wspólnego poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów szpitala.

Radni Powiatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Zarząd Powiatu Rawskiego wybrany dzięki Państwa głosom i zaufaniu deklaruje, że niezależnie od trudności zadań jakie przed nami stoją będzie dążyć do poprawy warunków funkcjonowania szpitala, a co z tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Rawa Mazowiecka, dnia 2 października 2020 roku.

*Materiał powstał przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author