Categories Miasto

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej: Dzień Samorządu Terytorialnego

Wszystkim samorządowcom działającym na rzecz rozwoju naszego miasta i innych szczebli samorządu terytorialnego składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności. Życzę wielu pomysłów i niesłabnącego zapału do pracy, wytrwałości w tej niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę z całego serca, by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzimy 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w 1990 r. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W grudniu 1989 r. zostały wprowadzone zmiany w konstytucji, które gwarantowały demokratyczny system rządów i prawa obywatelskie. Transformacja wiązała się z szeregiem przemian społecznych oraz nową polityką gospodarczą państwa. Była też początkiem odrodzenia samorządu terytorialnego. Program przeobrażeń ustrojowych zakładał odtworzenie zlikwidowanych po II wojnie światowej struktur samorządu terytorialnego. Było to naturalną konsekwencją postulatów wysuwanych od wielu lat przez reprezentantów środowisk społecznych.

27 maja 1990 r. przeprowadzono wybory samorządowe, co zapoczątkowało przebudowę administracji państwowej. Utworzenie gmin w 1990 r. jako podstawowych i jedynych jednostek samorządu terytorialnego było związane z podziałem kompetencji między administracją centralną a samorządową, z odejściem od za¬sady jednolitej władzy państwowej.

Od 1 stycznia 1999 r. wprowadzono kolejne szczeble samorządu terytorialnego. Do samorządu gminnego dołączyły samorządy województw oraz powiaty. W szczegółach obecnie mamy: 16 województw, 314 powiatów i 2 478 gmin, a wśród tych ostatnich są 304 gminy miejskie, w tym 66 miast na prawach powiatu – tzw. „powiatów grodzkich”, 611 miejsko-wiejskich oraz 1 563 wiejskie.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie obywatele – mieszkańcy danej gminy, powiatu, województwa najmocniej angażują się w działania, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Nadszedł więc czas wielu inwestycji – budowy dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, szkół, boisk czy hal sportowych, a co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

Kiedy powstawały samorządy, moją nadzieją było, że zajmą się one apolitycznym rozwiązywaniem problemów lokalnych. Ważne jest to tym bardziej, że przecież przysłowiowa dziura w drodze jest bezpartyjna. W naszym mieście prawie się to udawało. W kolejnych kadencjach rad miasta prym wiodły niemal zawsze komitety obywatelskie. Zawsze priorytetem było zaspokajanie najistotniejszych potrzeb mieszkańców. Każda kadencja w tej trzydziestoletniej historii rawskiego samorządu wniosła coś pożytecznego dla naszego miasta. Do tych najważniejszych osiągnięć można zaliczyć np. tworzenie od podstaw stref ekonomicznych czy budowę: Szkoły Podstawowej Nr 4, Hali Sportowej MILENIUM, krytej pływalni AQUARIUM, żłobka TUPTUŚ. Nie wspominam tu o wielu innych inwestycjach lub przedsięwzięciach mniej efektownych, a jakże niezbędnych do codziennego życia – wodociągach, kanalizacji, drogach, modernizacji budynków jednostek kultury, szkół, przedszkoli itp.

Aktualnie realizowana jest jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji, która odmieni wizerunek centrum naszego miasta. Jest nią rewitalizacja, a konkretnie kolejny – IV jej etap obejmujący przebudowę przestrzeni publicznej centrum miasta. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się już w 2012 r. W połowie czerwca na plac budowy wejdzie firma, która przez najbliższe dwa lata realizować będzie prace zgodnie z zatwierdzoną koncepcją. Prace podzielone zostaną na etapy tak, aby jak najbardziej ograniczać utrudnienia w mieście. Jako pierwsza zaplanowana jest przebudowa ul. Krakowskiej, Mickiewicza, Przechodniej i Kopernika. Kolejne zadania wprowadzane będą po wykonaniu prac wcześniejszych i udostępnieniu tych ulic do ruchu.

Bardzo proszę mieszkańców Rawy o cierpliwość i wyrozumiałość. W związku z prowadzonymi pracami na drogach będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami w ruchu samochodowym w naszym mieście. Są to jednak prace, których nie da się wykonać bez chociaż częściowego wyłączenia ulic z ruchu, a niekiedy całkowitego zamknięcia ulic.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author