Categories Miasto

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Pomimo kilku uwag ze strony radnych opozycji, wszyscy radni, podobnie jak rok temu, jednomyślnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Rawy i zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

– Dziękuję za udzielenie mi wotum zaufania. To, że zostało mi ono udzielone jednogłośnie, to dla mnie bardzo duży zaszczyt i motywacja do dalszej pracy. Dziękuję zarówno radnym, którzy ze mną startowali do Rady Miasta jak i radnym opozycyjnym, którzy dostrzegają to, że staramy się pracować wspólnie na rzecz miasta – powiedział po głosowaniu nad przyjęciem wotum zaufania burmistrz Piotr Irla.

W swoich podziękowaniach Piotr Irla odniósł się również do słów radnego Leszka Jarosińskiego, który zadeklarował, że radni PiS będą wspierać burmistrza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– Dziękuje też radnym opozycji za oficjalną deklarację, nie tylko wspólnej pracy w radzie i kontaktach z mieszkańcami, ale także w zabieganiu o zewnętrzne środki finansowe dla naszego miasta. Nie omieszkam skorzystać z państwa pomocy – dodał Piotr Irla.

W ubiegłorocznym budżecie na inwestycje wydano w naszym mieście 15,5 mln zł.

– Myślę, że była to rekordowa kwota w historii naszego miasta, ale róbmy tak, abyśmy nie przeinwestowali. Mówię to tylko ku przestrodze – zaapelował radny PiS Leszek Jarosiński, przed głosowaniem nad przyznaniem burmistrzowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

– Cieszy mnie, że nie samymi inwestycjami żyje miasto. Znaczna część budżetu przeznaczane jest na oświatę, kulturę, sport i zdrowie. Pieniądze, które dziś w te obszary włożymy, zaowocują za wiele lat – mówił radny Leszek Jarosiński.

Skarbnik miasta poinformowała, że sytuacja budżetu miasta jest stabilna, gdyż w ubiegłym roku miastu udało się wypracować ponad 7 mln zł faktycznej nadwyżki budżetowej, która pozwoliła na spokojną realizację wydatków bieżących, jak i obsłużyć zadłużenie miasta, czyli na bieżąco spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki.

– Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zaciągamy zobowiązania i pozyskujemy środki zewnętrzne na kolejne, duże inwestycje, które powiększają majątek miasta, czy wydajemy rocznie tylko ok. 6 mln zł, bo na tyle stać nasz budżet, na jedną inwestycję bez posiłkowania się wsparciem zewnętrznym? – pytała podczas sesji Rady Miasta Jolanta Witczak, skarbnik miasta.

– Od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości otrzyma pan absolutorium, mimo że nie została wykonana ścieżka rowerowa, targowisko miejskie i jatki miejskie. Dobrze, że te inwestycje są realizowane w obecnym roku. Starajmy się o wszystkie środki zewnętrzne jakie się pojawiają i róbmy wszystko, aby jak najwięcej zrealizować w naszym mieście z udziałem środków zewnętrznych – apelował przed udzieleniem absolutorium rany Jarosiński, choć jak zaznaczała w swoim wystąpieniu skarbnik miasta, praktycznie wszystkie inwestycje realizowane przez miasto są dofinansowane co najmniej w 50% z środków zewnętrznych.

– Dziękuję za zaufanie i docenienie rocznej pracy – powiedział Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej. Burmistrz podziękował całej Radzie Miasta, swojemu zastępcy Arturowi Piotrowskiemu, pracownikom urzędu miasta, prezesom, dyrektorom i pracownikom spółek oraz jednostek podległych miastu.

Sesja absolutoryjna odbyła się 6 sierpnia 2020 roku w MDK.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author