Categories Miasto

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej, podsumowuje pierwsze półrocze swojego urzędowania

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami naszego miasta są moją codziennością. Dają mi one nowe spojrzenie na problemy i troski tu występujące. To każdy z nas spacerując chodnikami, jeżdżąc rowerem lub samochodem, korzystając z obiektów miejskiej infrastruktury, pracując, robiąc zakupy czy chcąc miło spędzić czas, dostrzega bardziej lub mniej irytujące niedogodności. Uwagi, które do mnie trafiają są różnego kalibru, począwszy od drobiazgów ułatwiających życie, a skończywszy na koncepcjach strategicznych rozwoju miasta. Zarówno jedne jak i drugie są bardzo ważne i sukcesywnie będę je rozwiązywał. Już teraz w mieście „dużo się dzieje”.

Chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, jakie prace i inwestycje są aktualnie realizowane w Rawie.

Wykonane zostało odwodnienie ulicy Południowej. Mam nadzieję, że wybudowana sieć drenarska ustabilizuje poziom wód gruntowych na posesjach przy ul. Południowej i Reymonta. Z tym problemem mieszkańcy zmagali się od wielu lat.

Trwa przebudowa ulicy Lenartowicza. Tam prace budowlane prowadzone przez miasto uzależnione są od czasu niezbędnego na przebudowę sieci gazowej wykonywanej przez gazownię, stąd poślizg w realizacji inwestycji. Wszystkich mieszkańców tej ulicy proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, chcę ten remont wykonać kompleksowo – wymienić w niezbędnym zakresie sieć gazową i wodociągową, aby zminimalizować prawdopodobieństwo późniejszych awarii i ewentualnego niszczenia drogi.

Wyłoniony został wykonawca przebudowy ul. Wałowskiej. Zakres prac obejmował będzie budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej sieci energetycznej, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Jest to kolejny odcinek drogi, który nie mógł się doczekać w ostatnich latach wykonawstwa.

Trwają także prace remontowe na ulicy Polnej. Od wielu lat oczekiwany remont tej ulicy obejmować będzie wymianę podbudowy, regulację studzienek kanalizacyjnych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Z lewym chodnikiem niestety musimy poczekać do przyszłego roku, gdyż w tym miejscu niebawem budowana będzie sieć gazowa.

Na etapie uzgodnień projektu jest przebudowa „starego” targowiska miejskiego. Podjąłem decyzję o zmianie koncepcji przebudowy targowiska optymalizując koszty i jego funkcjonalność. Planuję przystąpić do robót budowlanych na jesieni bieżącego roku.

Niebawem przystąpimy do przebudowy trzech przejść dla pieszych (ul. Jerozolimska, ul. Warszawska, ul. Słowackiego), na które miasto uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Zastosowane w projekcie rozwiązania zmuszą kierowców do zachowania właściwej prędkości i przyczynią się do wypracowania nawyku znacznego zwalniania przed przejściami dla pieszych.

Na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków i pozwolenia wodnoprawnego jest projekt ścieżki rowerowej łączącej Osiedle Zamkowa Wola z parkiem miejskim. Niezwłocznie po uzyskaniu tych zezwoleń ogłoszony zostanie przetarg na budowę tego tak długo oczekiwanego obiektu.

Od kilku miesięcy trwają roboty przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku zabytkowych jatek miejskich przy ul. Mickiewicza i Kopernika. Po zimowej przerwie nabrały one tempa. Obiekt docelowo będzie wykorzystywany przez Muzeum Ziemi Rawskiej, którego obecna siedziba jest dość skromna i nie pozwala na wyeksponowanie wartościowych i ciekawych zbiorów zgromadzonych w jej magazynach. Adaptacja i rozbudowa jatek jest trzecim zadaniem, realizowanym w ramach projektu infrastrukturalnego „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (RPO WŁ na lata 2014 – 2020).

Daleko zaawansowane są prace obejmujące przebudowę jazu piętrzącego wodę na rawskim zalewie. Roboty budowlane posuwają się bez większych zakłóceń, choć przyznać trzeba, że wystąpiły niespodzianki ujawnione dopiero po spuszczeniu wody, jednak nie powinny mieć one wpływu na termin napełnienia zbiornika wodą przed sezonem wakacyjnym.

Inwestycja dofinansowana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na ukończeniu są prace projektowe zagospodarowania rekreacyjnego projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” obejmujące połączenie zbiorników wodnych. Gotowy projekt oraz decyzja środowiskowa pozwoli w latach kolejnych poszukiwać źródeł finansowania i rozpoczęcie robót budowlanych.
Trwa budowa drugiego wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, który przewiduje oddane budynku do użytku na początku 2020r.

Od 1 czerwca miasto przejmuje w zarządzanie drogi powiatowe, oczywiście w zamian za dotację przekazaną przez powiat rawski na ten cel. Ta decyzja podyktowana jest potrzebą ujednolicenia (podniesienia) standardu utrzymania dróg, bo mieszkańca nie interesuje, która droga jest miejska, która powiatowa, a która wojewódzka. Wszystkie one są wizytówką miasta i świadczą o gospodarzu, bez wnikania w szczegóły. Mają być naprawione, pozamiatane, pomalowane, wykoszone – jednym słowem zadbane.

W trakcie realizacji jest zadanie „rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, którego celem jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz sprawne zarządzanie miastem. Projekt ten ma za zadanie usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi mieszkańców, poprawę skuteczności zarządzania miastem i wzrost efektywności pracy.

Przede mną jeszcze wiele pracy i zadań do wykonania, ale jestem zadowolony z tempa realizacji inwestycji. Mam nadzieję, że i Państwo akceptujecie moje działania. W ciągu tego półrocza odbyłem setki spotkań z mieszkańcami. Wszystkie są dla mnie inspiracją do dalszej pracy. Mamy w Rawie różne marzenia i będziemy realizować w miarę możliwości naszego budżetu.

Piotr Irla

Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author