Categories Powiat

Powiat chce wybudować oddział chirurgii ogólnej i oddział ginekologii z blokiem porodowym

Władze powiatu rawskiego chcą wybudować nowy, trzykondygnacyjny blok szpitala, w którym znajdować się będą: oddział jednego dnia, pracownia endoskopii, oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologii wraz z blokiem porodowym. W uwolnionych pomieszczeniach powstanie oddział geriatrii i opieki długoterminowej.

To wszystko jest możliwe do zrealizowania i to w krótkim terminie. Potrzebnych jest jednak na ten cel ok. 40 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Władze powiatu rawskiego odpowiedni wniosek już złożyły.

Teraz zarząd powiatu rawskiego, który jest inicjatorem rozbudowy i unowocześnienia rawskiego szpitala, wystosował apel do mieszkańców, prosząc o składanie podpisów poparcia pod tym projektem. Wszystkie podpisy zostaną przekazane stronie rządowej z nadzieją, że pieniądze, bez których nie uda się rozbudować szpitala w Rawie, zostaną przyznane powiatowi rawskiemu.

Specjalne listy, na których można składać podpisy poparcia dla rozbudowy szpitala są dostępne m.in. w szpitalu, w budynkach starostwa, urzędach miast i gmin na terenie powiatu rawskiego.

Apel Zarządu Powiatu Rawskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Rawskiego!

W celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych dla pacjentów Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Zarząd Powiatu Rawskiego w 2021 roku zapoczątkował rozbudowę istniejącego kompleksu szpitala o nowy dwukondygnacyjny budynek bloku operacyjnego z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii.

Finansowanie realizowanej nowej inwestycji zapewniają środki Powiatu Rawskiego, dotacje z Miast i Gmin naszego Powiatu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace budowlane są prowadzone zgodnie z harmonogramem, oddanie do użytku gotowego i w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na listopad 2022 roku.

Zarząd Powiatu widząc konieczność dalszej modernizacji szpitala i poszerzania zakresu jego działalności przystąpił do kolejnego etapu rozbudowy. Planuje się rozbudowę obiektu o kolejny blok szpitalny w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej. Aby to uzyskać powstanie nowy trzy kondygnacyjne budynek o łącznej powierzchni użytkowej
ok. 2200 m². Zlokalizowane tam zostaną: oddział jednego dnia, pracownia endoskopii, oddział chirurgii ogólnej, oddział ginekologii wraz z blokiem porodowym.

W uwolnionych pomieszczeniach szpitala ulokowany zostanie oddział geriatrii oraz opieki długoterminowej.

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego o wydanie opinii o celowości inwestycji (IOWISZ).

Szacowany koszt inwestycji – 40 mln zł. Zarząd Powiatu ubiega się o wsparcie tej inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, stosowny wniosek został złożony w dniu 25 lutego 2022 r.

Zarząd Powiatu Rawskiego z wielkim szacunkiem i wdzięcznością przyjmuje wszelkie dotychczasowe wyrazy wsparcia, z jakimi spotykamy się realizując nasze wspólne zadanie rozbudowy szpitala.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. na spotkaniu z przedstawicielami samorządów powiatów rawskiego senator Rafał Ambrozik wystąpił z propozycją zbierania podpisów mieszkańców Powiatu Rawskiego popierających rozbudowę naszego szpitala, z nadzieją że przyczyni się do pozytywnej decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu pomocy finansowej dla tak ważnej dla nas wszystkich inwestycji.

Zarząd Powiatu Rawskiego zwraca się z apelem o składanie podpisów poparcia rozbudowy szpitala na specjalnie przygotowanych listach które są dostępne w szpitalu, w budynkach starostwa, urzędach miast i gmin, zapraszamy również do zbiórki podpisów organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych .

Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.

Rawa Mazowiecka dnia 22 kwietnia 2022 roku

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author