Categories Powiat

Powiat Rawski dostał 4,8 mln zł dotacji

Starosta rawski – Józef Matysiak wraz z wicestarostą Jackiem Otulakiem podpisali umowę z wojewodą łódzkim Tomaszem Bocheńskim na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd Powiatu Rawskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 4,8 mln zł.

Zadanie, o którym mowa, dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65. Szacunkowa wartość zadania to 7,9 mln zł. Dofinansowanie wynosi niemal 4,8 mln zł.

W ramach realizacji tego zadania zaprojektowano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m z poboczem o szerokości 1,0 m. Na poszerzeniach jezdni przewiduje się wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Na istniejącej jezdni należy ułożyć warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.

Po stronie południowej (strona lewa) na odcinku od km 2+600,00 do km 3+100,00 zaprojektowano chodnik szerokości 2,00 m z betonowej kostki brukowej.

Projektowane są perony autobusowe (3 szt.) długości 20,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zjazdy indywidualne są zaokrąglone łukami o promieniu 3,0 m natomiast publiczne – łukami o promieniu 6,0 m. Nawierzchnia zjazdów będzie wykonana z mieszanki niezwiązanej lub z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej w obrębie chodnika
Rozbudowa drogi powiatowej, której dotyczy projekt, obejmuje podstawowe elementy:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniami wraz z poboczami na całej długości drogi,
  •  wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
  •  wykonanie chodników,
  •  wykonanie peronów przystankowych,
  •  przebudowa, odtworzenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych oraz wyremontowanie istniejących przepustów,
  •  odtworzenie drenażu rozsączającego.

Fot. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author