Categories Powiat

Estetyczna i funkcjonalna altana na odpady – czy to możliwe?

Kontynuujemy cykl redakcyjny poświęcony kwestiom ochrony środowiska i gospodarki odpadami przygotowany wspólnie przez oddział ENERIS Surowce w Tomaszowie Mazowieckim i KochamRawe.pl

Altana śmietnikowa, czyli punkt zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej, powinna być funkcjonalna, czysta i łatwa w użytkowaniu. Za wygląd i stan altan, odpowiadają nie tylko deweloperzy czy spółdzielnie albo wspólnoty mieszkaniowe, ale także wszyscy mieszkańcy. Teraz architekci, spółdzielcy i samorządowcy mogą korzystać z poradnika z dobrymi praktykami i konkretnymi wskazówkami dotyczącymi projektowania i remontowania tych ważnych elementów przestrzeni miejskiej.

Niestety wciąż codziennością polskich miast i gmin są pojemniki poustawiane na trawnikach czy chodnikach, wylewające się z nich odpady, zastawione samochodami uniemożliwiającymi odbiór surowców. Jednocześnie brak jasnych wytycznych architektonicznych dla zarządzających nieruchomościami powoduje, że powstające altany śmietnikowe wciąż nie spełniają wyzwania zmieszczenia w nich pojemników na 5 frakcji.

Dlatego firma ENERIS Surowce, Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zebrali wiedzę oraz doświadczenia i przygotowali materiał „Miejsca gromadzenia odpadów. Poradnik dla architektów, spółdzielców i samorządowców”. Zawiera on szereg praktycznych wytycznych uwzględniających obszary takie jak dojazd śmieciarki do altany, ustawienie pojemników, kompostowanie odpadów bio czy gromadzenie gabarytów. Co ważne, przedstawiciel Izby Architektów, Wojciech Gwizdak, stworzył wzór pomagający zaplanować wielkość altan z pojemnikami na 5 osobnych frakcji odpadów:

– We wzorze został uwzględniony stosunek łącznej pojemności pojemników (wyrażony w litrach), rocznej produkcji odpadów przez mieszkańca (wyrażony w kilogramach), liczby mieszkańców w relacji do gęstości nasypowej odpadów (wyrażonej w kilogramach) oraz częstotliwości odbioru odpadów. Dodatkowo w poradniku opisaliśmy szereg technicznych parametrów pomocnych przy projektowaniu, takich jak wielkości najpowszechniejszych na rynku pojemników czy wielkości dróg dojazdowych uwzględniające wymiary pojazdów, takich jak śmieciarki. – powiedział Wojciech Gwizdak.

Dyrektor oddziału ENERIS Surowce w Tomaszowie Mazowieckim Dariusz Tkaczyk podkreśla:

– Przewodnik zawiera konkretne wytyczne dotyczące nie tylko np. dojazdu śmieciarki do altany śmietnikowej ale też właściwego ustawienia pojemników w jej wnętrzu. Niewiele osób wie na przykład, że systemy hydrauliczne w wielu śmieciarkach są na dachu samochodu, więc na drodze dojazdowej nie powinno być niskich drzew mogących go uszkodzić. Ze względów bezpieczeństwa chodnik prowadzący do altany nie powinien mieć spadków. Z kolei ciężki, ważący nierzadko ponad 250 kg pojemnik ze szkłem lub odpadami bio, ciężko jest przetaczać po nieutwardzonej i nierównej nawierzchni, a gdy na jego drodze są progi lub krawężniki jest to niemal niemożliwe. Ważny jest też aspekt edukacyjny altan, zarówno umieszczanie na nich tablic na temat zasad segregowania, jak i akcje niestandardowe, jak nietypowy strażnik – komunalnik stojący na straży porządku przy altanie.

Z kolei na niezwykle użyteczne rozwiązanie jakim są w zabudowie wielorodzinnej pojemniki półpodziemne, wskazuje Grzegorz Mazurkiewicz Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice:

– W dużych aglomeracjach jak nasza, przy zabudowie, gdzie liczba mieszkańców sięga tysięcy, ustawianie zwykłych pojemników jest mało efektowne. W ramach poradnika dzielimy się przetestowanym przez nas rozwiązaniem, jakim są pojemniki półpodziemne. Każdy może zmieścić równowartość odpadów zgromadzonych nawet w 6 pojemnikach 1100l, a do tego są estetyczne. Taki wydatek szybko się zwraca.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad pół miliona altan śmietnikowych, często przepełnionych i brudnych. Nie obowiązują żadne standardy ani wytyczne dla architektów, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Tymczasem jest to jeden z podstawowych elementów efektywnego systemu gospodarowania odpadami. Co więcej, złe przygotowanie altan szkodzi wszystkim stronom:

  •  komunalnicy często nie są w stanie nawet wyciągnąć pojemników z odpadami z altan zastawionych samochodami,
  •  samorządowcy borykają się z bałaganem,
  •  zarządzający kierują się w remontach altan wyczuciem zamiast sprawdzonymi parametrami.

Wartością dodaną prac nad poradnikiem jest fakt, że Izba Architektów RP temat altan na odpady włączy do cyklu swoich szkoleń kierowanych do 3,5 tys. architektów. Trwają także rozmowy z producentami programów dla architektów, aby zostały w nich uwzględnione takie aspekty jak wielkości pojemników w altanach.

„Miejsca gromadzenia odpadów. Poradnik dla architektów, spółdzielców i samorządowców” jest do pobrania na stronie www.eneris.pl/altany

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author