Categories Powiat

Rozmowa z Józefem Matysiakiem – starostą rawskim

Ze starostą rawskim Józefem Matysiakiem podsumowaliśmy 2022 rok. Zachęcamy do przeczytania rozmowy.

PRZECZYTAJ: Budżet powiatu rawskiego na 2023 rok przyjęty jednogłośnie>>>

KochamRawe.pl: Z perspektywy samorządowca, jak ocenia Pan 2022 rok?

Józef Matysiak: Jeśli chodzi o realizację naszych zamierzeń, to był to dobry rok. Efektem naszych starań, prac i realizowanych inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców – mam tu na myśli przede wszystkim zrealizowane już inwestycje drogowe. Ale przecież pracujemy też nad rozbudową i modernizacją istniejących budynków szpitala. Realizujemy kolejne etapy działań, które prowadzą do poprawy jakości usług świadczonych przez szpital. Dzięki naszym działaniom już niebawem mieszkańcy Rawy i całego powiatu rawskiego będą mieli na miejscu dostęp do usług medycznych na naprawdę wysokim poziomie.

Zatrzymajmy się na chwilę przy rozbudowie szpitala, ponieważ jest to szereg ważnych inwestycji i, nie ma co ukrywać, również bardzo kosztownych.

Wiele osób już nie pamięta, a warto wrócić do roku 2020, kiedy Rada Powiatu Rawskiego podjęła bardzo ważną decyzję, dotyczącą emisji obligacji, dzięki czemu mieliśmy zabezpieczone finansowanie inwestycji związanych z rozbudową szpitala. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, czy uda się pozyskać dodatkowe zewnętrzne wsparcie finansowe tej inwestycji. I cieszę się, że była ta wspólnota celów. Że inwestycje zechciały również wesprzeć wszystkie samorządy powiatu rawskiego, za co wszystkim radnym serdecznie dziękuję.

Dzięki środkom własnym, samorządowym i pozyskanej dotacji rządowej na początku 2023 roku będziemy mieli gotowy nowoczesny blok operacyjny wraz z wyposażeniem.

W 2022 roku pozyskaliśmy wsparcie, dzięki któremu możemy przynajmniej rozpocząć rozbudowę szpitala o duży, nowy pawilon. Już niebawem ogłosimy przetarg, w którym będziemy chcieli wyłonić wykonawcę prac budowlanych. Do nowego budynku zostaną przeniesione oddziały chirurgii i ginekologii oraz diagnostyka wraz z chirurgią jednego dnia. Dzięki tej inwestycji zwolnią się pomieszczenia, w których będziemy mogli utworzyć m.in. oddział geriatrii.

Trwa również budowa pomieszczeń, w którym znajdzie się pracownia rezonansu magnetycznego. Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków na zakup samego urządzenia.

Chcemy rozwijać diagnostykę oraz podnosić jakość i poszerzać zakres usług, z których najczęściej korzystają mieszkańcy.

Wszystkie dostępne dane wyraźnie wskazują, że jako społeczeństwo się starzejemy i potrzebujemy tego typu opieki medycznej na wysokim poziomie blisko miejsca zamieszkania. Czynimy więc wszystkie możliwe starania właśnie z myślą o naszych mieszkańcach, potencjalnych i przyszłych pacjentach, ale również o całym personelu szpitala – bo to również ważne, w jakich warunkach te osoby pracują i przy użyciu jakiego sprzętu mogą diagnozować i leczyć pacjentów. Mając nowoczesny sprzęt i dobre warunki, możemy liczyć, że będą chcieli u nas pracować coraz lepsi specjaliści.

Sceptycy zapewne zapytają, czy te inwestycje są potrzebne?

Jestem przekonany, że są potrzebne. Realizowane zadania są zasadne i potrzebne naszym mieszkańcom. Świadczyć o tym może systematyczny i ciągły wzrost wielkości kontraktu świadczonych usług. To jest dowód, że szpital w Rawie jest potrzebny i realizuje coraz więcej usług dla mieszkańców.

Szpital to jednak nie jedyna inwestycja powiatu. W tym roku przeprowadzono naprawę nawierzchni wielu  dróg powiatowych.

To prawda. Remonty dróg są dla nas bardzo ważne, choć ubolewam, że cały czas brakuje na nie pieniędzy. Aplikowaliśmy o pieniądze z programów rządowych, niestety nie na wszystkie planowane inwestycje otrzymaliśmy dotacje. Staramy się realizować inwestycje z władzami poszczególnych gmin, aby poprawiać infrastrukturę drogową. Na niespotykaną dotychczas skalę udało się wyremontować główne ulice powiatowe na terenie miasta Rawa Mazowiecka. A to za sprawą bardzo dobrej współpracy z burmistrzem Rawy i radą miasta.

Ale współpracujemy z wszystkimi samorządami z terenu powiatu i za tę współpracę chcę bardzo serdecznie podziękować.

Zmodernizowaliśmy drogi o łącznej długości ok. 18,5 km w następujących miejscowościach: w Rawie Mazowieckiej (ul. Tomaszowska, Konstytucji, Faworna), Białej Rawskiej, Rogówcu, Rossosze, Matyldowie, Rylsku Dużym, Gułkach, Chrząszczewku, Starej Wsi, Sanogoszczy, Brzozówce, Grzymkowicach, Chodnowie, Regnowie, natomiast w Nartach i Ossowicach utwardzono fragmenty dróg gruntowych. Nie zapominamy o drogach na terenie gminy Sadkowice.

Wspomniał Pan, że nie na wszystkie inwestycje udało się pozyskać pieniądze.

Zabiegaliśmy o pieniądze na stworzenie warunków rozwoju dla strefy przemysłowej, ale to jest cel zapisany w budżecie powiatu rawskiego i z realizacji strefy przemysłowej „Rawa-Wschód” nie zrezygnujmy. Aktualne tereny inwestycyjne nam się kończą i tylko dzięki dostępności do kolejnych 30 ha na Osadzie Dolnej będzie mogła rozwijać się Rawa i cały powiat rawski. Chcemy pozyskiwać nowych inwestorów, posiadamy tereny, musimy jednak zbudować do nich drogę, doprowadzić wodociąg i energię elektryczną. A na to potrzebne są pieniądze i cały czas będziemy starali się te pieniądze pozyskiwać.

Nie udało się również pozyskać pieniędzy na salę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie.

To kolejna ważna inwestycja, z realizacji której się nie wycofujemy, mimo że faktycznie nie otrzymaliśmy na nią pieniędzy. Ta sala jest potrzebna i traktuję tę inwestycję jako wyzwanie wspólne dla powiatu i miasta Rawa Mazowiecka. Lokalizacja jest bardzo dobra. Znajduje się przy liceum, ale naprzeciw znajduje się duża Szkoła Podstawowa nr 1. Taka sala mogłaby służyć uczniom obu tych szkół. Gdyby znajdowała się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji, to popołudniami mogłaby być dostępna dla wszystkich mieszkańców. To, że taka sala jest potrzebna, świadczy chociażby liczba osób korzystających z boiska przy Liceum Ogólnokształacącym, praktycznie codziennie do późnych godzin wieczornych.

W tym wydaniu naszej gazety piszemy o kolejce wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała Rawska, czy tu również są możliwe jakieś inwestycje

Wszystko zależy od pozyskania środków na ten cel. Będziemy zabiegać o pozyskanie wsparcia na poprawę stanu zabytku, jakim jest kolejka wąskotorowa. Nabór z „Polskiego Ładu” jest ogłoszony i chcemy pozyskać środki na renowację m.in. dworców w Rawie, Głuchowie i Rogowie, zabytkowego mostu, wiaduktu nad CMK. Jest to cały szereg inwestycji. Mamy pewną koncepcję, aby ożywić kolejkę i sprawić, aby mogła zacząć pełnić funkcję turystyczną, a może również kulturalną.

Jakiś czas temu mówił Pan o współpracy z marszałkiem województwa łódzkiego właśnie jeśli chodzi o wąskotorówkę. Jak ta współpraca przebiega?

Chcę podziękować marszałkowi za dotychczasową współpracę, bo faktycznie jest zainteresowanie i pomoc z jego strony. Aktualnie jest realizowany projekt „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała”  i mam nadzieję, że już niebawem mieszkańcy powiatu rawskiego otrzymają pozytywne informacje, będące efektem realizowanych działań.

Więcej na temat Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała przeczytasz TUTAJ>>>

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author