Categories Miasto

Święci związani z Rawą. Nie tylko św. Stanisław Papczyńki

Żaden święty nie urodził się wprawdzie w Rawie (więc wszystko jeszcze przed nami), ale za to w biografiach kilku osób z kręgu wyniesionych na ołtarze Kościoła występują w mniejszym lub większym stopniu rawskie akcenty.

W największym stopniu jako związanego z Rawą można określić świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Urodził się w 1631 r. we wsi Podegrodzie na Sądecczyźnie. W Rawie przez dwa lata studiował filozofię w kolegium jezuickim przy „dużym kościele”.

Warto przypomnieć, że w 2016 r. na tydzień udało nam się wypożyczyć do Muzeum Ziemi Rawskiej unikatowy starodruk „Orator Crucifixus” (Ukrzyżowany Mówca) autorstwa świętego. Rozmawiałem wówczas w Górze Kalwarii, skąd wypożyczaliśmy to dzieło, z księdzem Wojciechem Skórą jednym z postulatorów procesu beatyfikacyjnego przyszłego świętego. Pamiętam, że ksiądz Wojciech podkreślał ważną rolę jaką spełniły dwa lata spędzone w Rawie na drodze jego formacji intelektualnej.

Na pewno święty Stanisław Papczyński to ten święty, który nie tylko najdłużej był związany z Rawą, ale też lata tu spędzone miały ważne znaczenie dla jego przyszłej kariery duchownej.

I to w zasadzie byłoby na tyle…. Innych świętych trzeba ze świecą szukać.

Wprawdzie się ich znajdzie, ale związki te będą w dużej mierze symboliczne. Z pewnością trzeba tu wspomnieć o świętym Maksymilianie Maria Kolbe. W przypadku tego świętego to bardziej losy rodziny Franciszka Gajowniczka – świadka świętości franciszkańskiego męczennika – splotły się z naszym miastem. Po tym jak Gajowniczek przeżył piekło Auschwitz, w którym swoje życie oddał za niego św. Maksymilian, to właśnie w Rawie odnalazł Franciszek swoją żonę. Na cmentarzu w Rawie spoczywają z kolei jego synowie. Obaj niestety zginęli w styczniu 1945 r. w czasie bombardowania miasta przez Armię Czerwoną, jeden miał 18 drugi 15 lat. Niemniej w dniach 19-20 września 1939 r. Maksymilian Kolbe osobiście przebywał w Rawie. W nocy 19 września na postój w mieście zatrzymał się tu transport z franciszkanami z Niepokalanowa udający się na do miejsca ich pierwszego internowania w niemieckim obozie we wsi Gębice w Lubuskiem. Znajdował się wśród nich również przyszły święty, który wraz z towarzyszami spędził noc w kościele ojców Pasjonistów. Przynajmniej dobę spędził więc w naszym mieście i ten święty – męczennik Kościoła Katolickiego.

Ojciec Bernard Kryszkiewicz (Pasjonista), zbiory MZR
Ojciec Bernard Kryszkiewicz (Pasjonista), zbiory MZR

W czasie II wojny światowej w rawskim klasztorze ojców Pasjonistów posługiwał Sługa Boży o. Bernard Kryszkiewicz, którego proces beatyfikacyjny jest już na zaawansowanych etapie.

W Rawie przebywał też święty in spe – czyli przyszły święty, na co wiele wskazuje, mianowicie Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia odwiedził Rawę w 1957 r., niedługo po tym jak został zwolniony przez komunistyczną władzę z internowania. W czerwcu tego roku w Warszawie zaplanowana była uroczysta beatyfikacja, czyli wyniesienie na ołtarze księdza kardynała jako błogosławionego. Już wiadomo, że ze względu na epidemię uroczystość ta została odłożona w czasie.

W czasie II wojny światowej proboszczem „dużego kościoła” w Rawie był ksiądz Wacław Zienkowski. Uchodził za człowieka skromnego i pobożnego, pomagał ludziom w czasie wojny. W lipcu 1940 r. został aresztowany. Zmarł 5 sierpnia 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Obecny proboszcz i dziekan rawski ks. Bogumił Karp czyni starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego swojego poprzednika jako męczennika czasów wojny.

Marcin Broniarczyk
dyr. Muzeum Ziemi Rawskiej

Zdjęcie główne: Wizyta prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rawie, 1957 r., zbiory MZR.

Zachęcamy też do zobaczenia ciekawej wystawy przy "dużym kościele"
Zachęcamy też do zobaczenia ciekawej wystawy przy “dużym kościele”

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author