Categories Powiat

Zrealizowane inwestycje drogowe na terenie powiatu rawskiego

Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego o zrealizowanych inwestycjach, remontach oraz bieżących naprawach infrastruktury drogowej.

Remont drogi powiatowej nr 4120 E Biała Rawska- Komorów w m. Komorów- podbudowa

Na odcinku długości 722 m, szerokości 4,5m wykonano 12 cm warstwę betonu
Koszt zadania: 128 442,87 zł środki własne Powiatu.

Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy)- Zakrzew- podbudowa

Na odcinku długości 1756, 4,5 m szerokości wykonano 12 cm warstwę betonu
Łączny koszt zadania: 269 945,52 zł, w tym:
z budżetu Powiatu Rawskiego– 194 945,52 zł
dotacja z Gminy Biała Rawska w wysokości 75 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów na odcinku Sadowice- Celinów

Przebudowano drogę na odcinku długości 2,440 m, na istniejącej nawierzchni o szerokości od 4,20 m do 5 m
Kwota zadania 468 708,40 zł
Źródła finansowania:
300 000,00zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
150 000,00 zł – Dotacja z Gminy Sadkowice
18 708,40 zł – Budżet Powiatu Rawskiego.

Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – Mogielnica w m. Rylsk Duży

Koszt: 288 178,42 zł- zadanie finansowane ze środków własnych powiatu.

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha- Przewodowice w miejscowości Rossocha

Koszt zdania: 55 502,52 zł, w tym dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka: 25 000,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice

Zakres: wyrównanie nawierzchni i położenie warstwy ścieralnej 5 cm na długości 820m, wykonanie pobocza 1 m

Kwota zadania: 187 501,20 zł, zadanie w 50% finansowane z dotacji od Gminy Rawa Mazowiecka.

Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 4118E Pukinin (Mogielnica) w miejscowości Kłopoczyn

Grubość 5 cm dł 200 m, szerokość 5m
Koszt zadania 45 510,00 zł 0 środki bieżące

Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. Wilkowice – inwestycja w trakcie realizacji

Zakres: poszerzenie do szerokości 5 m i warstwa masy 4cm na odcinku o długości 580 m.

??
Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – droga wojewódzka nr 707 na odcinku Annosław – Sławków- inwestycja w trakcie realizacji

Odcinek: 1,324 km
W ramach wykonanych prac na odcinku 1,324 km zaplanowano wyrównanie nawierzchni i położenie warstwy ścieralnej 4 cm oraz wykonanie pobocza i chodnika.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author