Categories Miasto

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku wybudował sieć ciepłowniczą o łącznej długości 1 791 metrów wraz z węzłami ciepłowniczymi do dziewięciu obiektów. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przeprowadzenie sieci ciepłowniczej przez ulicę Gąsiorowskiego, Lenartowicza przez domki jednorodzinne do ulicy Reymonta oraz Południowej. Drugi etap polegał […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Coraz bliżej do zakończenia prac na ulicy Polnej

Od sierpnia br. Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki z siedzibą w Skierniewicach, prowadzi roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej (trasa projektowanego wodociągu o długości ok. 250 mb prowadzona jest w pasie drogowym na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja). Obecnie po posadowieniu sieci wodociągowej trwają roboty dot. […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Rozpoczęły się roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Po przekazaniu placu budowy w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Całość zadania jest realizowana przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. […]

Czytaj więcej