Categories Miasto

Czyste Powietrze – teraz wnioski można składać także w Urzędzie Miasta

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci (osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła lub pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych lub dwulokalowych) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu, tj.

– poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00
– środa w godz. 8.00-17.00
– piątek w godz. 8.00-15.00
w pokojach 9 i 21 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4.

Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków. W pokoju nr 9 zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym będzie można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji będą także pomagać w wypełnieniu wniosku.

Problemem nie będzie także brak konta na portalu, przez które aplikuje się o środki. Do tego celu będzie służyło konto, obsługiwane przez pracowników Biura. Natomiast, jeżeli Mieszkańcy mają już zarejestrowane konto i wypełnili wniosek to powinni go okazać podczas wizyty w Urzędzie (np. przesyłając wypełniony elektronicznie wniosek na swoją skrzynkę pocztową lub nagrywając go na nośniku USB).
Ważne! Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy Urzędu Miasta będą obsługiwać, mieszkańców/właścicieli budynków jednorodzinnych, w tym budynków dwulokalowych, jeżeli budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Celem sprawniejszej obsługi Państwa w Urzędzie, prosimy dodatkowo o przygotowanie danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku, tj. w szczególności:

1. Planowanego terminu zakończenia zadania (nie dłuższego niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku),

2. Podstawowych danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, urząd skarbowy, telefon, adres, adres e-mail),

3. Numeru rachunku bankowego wnioskodawcy,

4. Informacji ogólnych o budynku, w tym obowiązkowo:
– numer księgi wieczystej,
– nr działki,
– powierzchnia całkowita budynku (nie użytkowa),
– powierzchnia, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w budynku (jeżeli jest prowadzona),
– rok budowy budynku lub rok oddania budynku do użytkowania,

5. Źródło ciepła (obecne i przyszłe),

6. Danych dotyczących planowanej termomodernizacji, w tym:
– powierzchnia strychu, dachu,
– powierzchnia ścian budynku (bez powierzchni okien), i rodzaj ocieplenia
– powierzchnia okien i drzwi/bram garażowych do wymiany w metrach kwadratowych
– koszty poszczególnych działań

7. Informacji o osobach tworzących gospodarstwo domowe – pesele wszystkich domowników oraz dochody poszczególnych członków rodziny (pomocnym mogą okazać się pity za ubiegły rok podatkowy).

Przypominamy, że obowiązkowo do wniosku należy załączyć przede wszystkim:

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe np. kopie PITów składanych do US, kopie dokumentów potwierdzających zasądzone alimenty, oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.

2. Audyt energetyczny (jeżeli był sporządzony).

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do aplikowania o środki i wizyty, w tym celu, w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author