Categories Miasto

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Od 17 sierpnia br. istnieje możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł na jedno gospodarstwo domowe. Natomiast od 21 września możliwość uzyskania dopłaty, w wysokości uzależnionej od rodzaju głównego źródła ciepła, została rozszerzona na osoby ogrzewające domy paliwem innym niż węgiel.

Zgodnie z zapisem ustawy, dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła dla gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy

wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte:  gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Zarówno opisane powyżej dodatki jak i dodatek węglowy, przysługują w sytuacji, gdy źródła ciepła zostały zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. Natomiast po tym dniu tylko wtedy, gdy główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po raz pierwszy.

Wnioski o wypłatę ww. dodatków dla gospodarstw domowych należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W mieście Rawa Mazowiecka wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 22a (parter, dział świadczeń rodzinnych) w następujących dniach: poniedziałek w godz. 8-10 i 14-16, wtorek w godz. 12-16, środa w godz. 8-12 i w czwartek w godz. 8-12 lub drogą elektroniczną, przy czym w takiej sytuacji wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki ePUAP: MOPSRawaMaz/SkrytkaESP. Dodatki będą wypłacane sukcesywnie po otrzymaniu przez miasto środków. Należy mieć także na uwadze, że program może ulec zmianie.

Zarówno w przypadku dodatku węglowego, jak i dodatku z tytułu stosowania innych paliw, obowiązuje zasada mówiąca, że jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, to jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author