Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Wygraj nawet 15 tys. zł

Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Jego celem jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków.

W ramach realizacji tego projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem konkursu jest zachęcenie właścicieli budynków do wykonania prac remontowych dotyczących w szczególności remontu frontu elewacji budynku oraz promowanie dobrych praktyk inwestorów, którzy zrealizowali zaplanowane prace. Remont elewacji budynków znajdujących się w obszarze rewitalizacji wpłynie na polepszenie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawę wizerunku obszaru rewitalizacji naszego miasta. Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 2019 r. i jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.
Aby wziąć udział w konkursie należy:

– w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu na obszarze rewitalizacji

– w terminie od 1 do 31 października 2020r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Prace muszą być przeprowadzone zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 5 do regulaminu konkursu, w którym została określona proponowana kolorystyka elewacji oraz dachów.

Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa, która zostanie powołana przez Burmistrza, dokona oceny zgłoszonych budynków w dwóch etapach w IV kwartale 2020 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł brutto i będzie wypłacona według następujących proporcji:

– nagroda za 1 miejsce – 15 000 zł
– nagroda za 2 miejsce – 12 000 zł
– nagroda za 3 miejsce – 10 000 zł
– nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków – po 8 000 zł na budynek.

Informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych: www.rawamazowiecka.pl oraz www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl w zakładce aktualności pod datą 21.11.2019 r., a także na tablicy ogłoszeń urzędu. Na wspomnianych stronach oraz na tablicy ogłoszeń urzędu będą także opublikowane wyniki konkursu.

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. Ładne i odnowione kamienice przyczynią się do poprawy atrakcyjności centrum naszego miasta. Odnowione ulice i zadbane kamienice staną się też wizytówką Rawy Mazowieckiej i zachęcą potencjalnych przedsiębiorców do wynajmu wolnych lokali użytkowych.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author