Categories Miasto

Dzień Edukacji Narodowej: Cienie i blaski rawskiej oświaty

Rozmowa z Celiną Szczur, przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

PRZECZYTAJ życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od władz miasta>>>

KochamRawe.pl: Zostając rok temu radną, miała pani świadomość, w jakiej kondycji jest rawska oświata?

Celina Szczur: W listopadzie 2018 roku została mi powierzona przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka funkcja przewodniczącej Komisji Oświaty. Robimy wszystko, by rawska oświata była w jak najlepszej kondycji.

W związku z reformą pojawiło się wiele problemów zarówno lokalowych jak i finansowych. Subwencje oświatowe nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków, w tym pensji dla nauczycieli.

Kilka miesięcy temu na sesji Rady Miasta mówiła pani o finansowaniu rawskiej oświaty i przedstawiała niezbyt pozytywną wizję nieodległej przyszłości. Skąd wynikają problemy z finansowaniem oświaty?

W związku z bardzo trudną sytuacją panującą w oświacie 27 czerwca na posiedzeniu komisji oświaty wypracowaliśmy stanowisko w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd. Radni jednogłośnie stwierdzili, że obecny system finansowania zadań oświatowych przez samorząd wyczerpał się . Otrzymywana przez Miasto Rawa Mazowiecka subwencja oświatowa, w następstwie wieloletniego niedoszacowania-pozostaje bez związku z rzeczywistymi nakładami samorządu na zadania oświatowe.

Oświatowa subwencja powinna wystarczyć na sfinansowanie nauczycielskich wynagrodzeń oraz na inne bieżące koszty prowadzenia szkół. W rzeczywistości jej wysokość nie wystarcza nawet na pensje nauczycielskie.W roku 2018 nasz samorząd dołożył do funkcjonowania oświaty ponad 6,5 mln zł.W roku 2019 Rawa Mazowiecka przeznaczyła ze środków własnych dodatkowo ponad 8 mln zł na oświatę, nie wliczając planowanej na wrzesień podwyżki płac.

Komisja Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Związku Miast Polskich w sprawie finansowania zadań oświatowych i zgadza się z ich treścią.

Rząd informuje o wzroście gospodarczym i zwiększonych dochodach państwa –dlatego uważamy, że powinien zwiększyć nakłady na edukację. W przeciwnym wypadku staniemy przed paraliżem budżetów lokalnych samorządów.
Fatalny poziom środków na edukację uniemożliwia prawidłową realizację innych zadań własnych samorządu.

Czy nauczyciele, rodzice i dzieci powinni obawiać się, że mogą nastąpić jakieś cięcia?

Nauczyciele, jak i rodzice oraz dzieci z naszego miasta nie muszą obawiać się żadnych cięć. Wszelkie działania, które są przez nas prowadzone, mają za zadanie zapewnić dobrą edukację dla uczniów i stabilną pracę dla nauczycieli.

W tym roku były pewne problemy z etatami dla nauczycieli, wynikało to z wygaszania gimnazjów – zwłaszcza gimnazjum nr 2. Sprawiło to, że zmniejszyła się liczba uczniów, czego wynikiem był nadmiar nauczycieli. Pozytywna współpraca dyrektorów wszystkich szkół pozwoliła rozwiązać problem.

Monitorujemy wszystkie możliwe projekty dedykowane dla szkół i staramy się pozyskiwać środki finansowe na dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań czy wyposażenie szkół.

A jak ocenia pani inne aspekty funkcjonowania rawskiej oświaty – bazę lokalową i poziom nauczania?

Jeżeli chodzi o stan budynków szkół i przedszkoli publicznych, to są one utrzymywane w należytym stanie technicznym i odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne.

W bieżącym roku szkolnym wykorzystano do maksimum warunki lokalowe szkół
i racjonalnie zaplanowano realizację ich zadań statutowych. Wiemy też, że w naszych placówkach oświatowych znajdują się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje w tej sprawie mnóstwo orzeczeń, co wymaga np. indywidualnych programów nauczania oraz dodatkowych zajęć.

W naszych placówkach pobierają naukę również dzieci o nieprzeciętnych zdolnościach i umiejętnościach i dla nich również prowadzone są odpowiednie zajęcia.

Nauczyciele naszych szkół i przedszkoli to osoby wykształcone, zaangażowane i dobrze przygotowane do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jakie wyzwania i problemy stoją przed rawskimi placówkami oświatowymi? Jakie inwestycje trzeba będzie w niedalekiej przyszłości zrealizować?

Wyzwań i problemów jest dużo- choćby, jak już wspomniałam, niewystarczające subwencje oświatowe, z którymi muszą borykać się samorządy.Władze naszego miasta robią wszystko, by zminimalizować skutki reformy i dbają o wysoki poziom nauczania w podległych im placówkach.

Od wielu lat uczniowie naszych szkół biorą udział w różnorodnych olimpiadach i konkursach, zajmując czołowe miejsca na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich. Możemy poszczycić się również wspaniałymi osiągnięciami sportowymi.

Jeżeli chodzi o realizację inwestycji, to na pewno trzeba naprawić boisko przy Szkole
Podstawowej nr 1, które zostało zamknięte ze względów bezpieczeństwa,
oraz boisko przy Szkole Podstawowej nr 4.

Dużego doinwestowania wymaga Szkoła Podstawowa nr 2 -priorytet to budowa sali gimnastycznej i poprawa zewnętrznej infrastruktury sportowej.

Czego życzyłaby pani rawskim nauczycielom i całej rawskiej społeczności szkolnej oraz przedszkolnej z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej?

Z okazji Święta Edukacji – wszystkim nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych pragnę złożyć serdeczne życzenia -zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Niech państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author