Categories Bez kategorii

FUNDUSZE EUROPEJSKIE BUDUJĄ WSPÓLNOTOWOŚĆ W POWIECIE RAWSKIM

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie rawskim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Funduszy Europejskich w regionie jest widoczne m.in. w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego”. Tworzenie lepszej przyszłości dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolic wraz z Funduszami Europejskimi jest możliwe także poprzez ochronę środowiska. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu rawskiego i poprawa ich efektywności energetycznej przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię, co z kolei minimalizuje emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej to budynki, w których przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację w ramach tego projektu. Czyste powietrze i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi powiatu rawskiego i dbają o zdrowie jego mieszkańców i przyszłych pokoleń, budując lokalną wspólnotowość.

Realizacja projektu „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej parafii” to kolejny krok do budowania lokalnej solidarności w powiecie rawskim. Rozwój bazy kulturalnej opartej na dziedzictwie kulturowym Rawy Mazowieckiej jest możliwy dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, które są siłą napędową tej zmiany. Inwestycje przeprowadzane z dotacji unijnych aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kulturalnych w regionie. W ramach tego projektu środki z Unii Europejskiej umożliwiły wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rewitalizacyjnych na terenie zabytkowego zespołu budynków kościoła i kolegium pojezuickiego w Rawie Mazowieckiej, gdzie oprócz obiektów sakralnych swoją siedzibę ma także oddział dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ten sposób Fundusze Europejskie przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego powiatu rawskiego i umożliwiają jego mieszkańcom, również tym najmłodszym, dostęp do oferty kulturalnej regionu. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest bardzo istotną kwestią, która łączy ludzi i buduje lokalną solidarność. Wspólne dbanie o kulturę, historię i tradycję stanowi podstawę wspólnotowości regionalnej i pomaga tworzyć i rozwijać więzi społeczne na terenie powiatu rawskiego.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu rawskiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie rawskim.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author