Categories Powiat

Józef Matysiak: Inwestujemy w szpital i drogi – mimo głębokiego niedofinansowania

Rozmowa z Józefem Matysiakiem, starostą powiatu rawskiego o inwestycjach drogowych na terenie powiatu rawskiego i rozbudowie oraz modernizacji rawskiego szpitala.

KochamRawe.pl: Panie Starosto, dla wielu polskich samorządów w całym kraju problemem jest ogromne niedofinansowanie dróg powiatowych z budżetu państwa. Czy pod względem inwestycji drogowych 2020 rok w powiecie rawskim należy uznać za udany, czy też wystąpiły podobne trudności ekonomiczne?

Józef Matysiak, starosta rawski: Należy pamiętać, że powiaty nie otrzymują już subwencji drogowej. W subwencji ogólnej na utrzymanie niemal 350 km dróg powiat rawski ma tylko 1,6 mln zł rocznie. Ale przecież drogi, to nie jedyne głęboko niedofinansowane zadania. To również oświata, do której dokładamy rocznie ok. 5 mln zł. A budżet mamy jeden. Jeśli dokładamy do oświaty, ponieważ brakuje pieniędzy z subwencji oświatowej, to robimy to kosztem m.in. inwestycji drogowych.
Nie oznacza to jednak, że nie remontujemy i nie budujemy nowych dróg. W tej kadencji otrzymaliśmy istotne wsparcie na przebudowę m.in. drogi Nowe Miasto – Sadkowice (na odcinku od granic powiatu do miejscowości Kaleń). Dofinansowanie tej inwestycji wynosiło 80 proc.

Jak zapowiada się realizacja zadań drogowych w powiecie rawskim w 2021 roku?

Jesteśmy już po przetargu na drogę Biała Rawska – Pągów, jest to pierwszy etap przebudowy drogi Biała Rawska – Komorów. Na realizację tego zadania, którego wartość wynosi 4,8 mln zł, otrzymaliśmy dofinansowanie od Wojewody Łódzkiego w wysokości 60 proc. Liczymy też na otrzymanie wsparcia od wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ważnego ciągu drogowego w Rawie Mazowieckiej. Mam tu na myśli ulice Konstytucji 3 Maja i Faworną, a także kilometrowy odcinek od granic miasta w kierunku Boguszyc. Wartość tego zadania szacowana jest na 1,3 mln zł, a nasz wniosek znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej do dofinansowania.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 30 proc. wsparcie na remont drogi Dańków-Byki w gminie Biała Rawska.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ośmiu przejść dla pieszych w ciągu ulic Kościuszki i Tomaszowskiej. Łączna wartość tego zadania to 1,5 mln zł, a w jego realizacji będzie partycypował też samorząd miasta Rawa Mazowiecka.

Chcemy też realizować mniejsze zadania drogowe w: Ossowicach, Ossie, Lutoborach i Wilczych Piętkach oraz remonty chodników w: Starej Wsi, Lubani, Regnowie, Chodnowie.

Składamy też wnioski na inwestycje drogowe do Polskiego Ładu. Z naszych szacunków, dotyczących jedynie najpilniejszych inwestycji wynika, że potrzebowalibyśmy 50 mln zł. Otrzymujemy już teraz sygnały, że otrzymanie takiej kwoty będzie niemożliwe. Oprócz inwestycji drogowych chcemy wnioskować też o wsparcie budowy sali sportowej przy LO w Rawie.

Od lat kondycja finansowa służby zdrowia nie jest dobra i dotyczy to całego państwa. Jak sobie w tych trudnych czasach radzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej?

Pomimo tego, że bardzo cenimy sobie współpracę z łódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, to głębokie niedofinansowanie służby zdrowia sprawia, że szpital co roku, mimo nadwykonań, generuje niemałe straty. Z budżetu powiatu pokryliśmy stratę z 2019 roku w wysokości 2,5 mln zł. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z prawem, strat szpitala za 2020 rok pokryć już nie możemy. Minęło 18 miesięcy i wciąż nie ma decyzji rządu, co w tej sytuacji należy zrobić.

Szpital cały czas funkcjonuje. W tym roku rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę z wykonawcą na budowę bloku operacyjnego. W nowym pawilonie rawskiego szpitala będą znajdować się trzy sale operacyjne: chirurgiczna, położniczo-ginekologiczna oraz ortopedyczna. Dokumentacja jest już na ukończeniu. Niebawem rozpoczną się prace budowlane. Wykonawcą prac jest Grupa Szymbud, która ma zrealizować inwestycję w czasie 18 miesięcy. Koszt inwestycji to 16,7 mln zł. 9 mln zł na realizację tej inwestycji udało się pozyskać Powiatowi Rawskiemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie zadeklarowały też wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu.

Równolegle z przygotowaniami do tej inwestycji prowadzimy termomodernizację dwóch obiektów na terenie szpitala. Jeden z nich będzie zaadaptowany na potrzeby przychodni. Na ostatniej sesji została podjęta uchwała o przeprowadzeniu przebudowy pomieszczeń budynku głównego szpitala św. Ducha w celu stworzenia oddziału zunifikowanego. Na ten cel przeznaczyliśmy 1,1 mln zł. Na tym oddziale, do czasu wybudowania nowego budynku bloku operacyjnego, będzie znajdował się Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Później zostałaby w nim stworzona chemioterapia dzienna. Warto też podkreślić, że z budżetu powiatu rawskiego przeznaczyliśmy 500 tys. zł na doposażenie sprzętowe OIOM-u, tak, aby spełniał on wszystkie, niezbędne wymogi.

 

*Materiał powstał przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author