Categories Miasto

Koniec kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

W VIII Kadencji, obejmującej lata 2018-2023, Rada Miasta odbyła łącznie 60 sesji obrad.

W ciągu tych spotkań podjęto łącznie 511 uchwał, które miały istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie miasta. Ta liczba nie tylko świadczy o intensywności pracy rady, ale także o jej skuteczności w podejmowaniu decyzji służących dobru mieszkańców.

W skład Rady Miasta Rawa Mazowiecka działającej w latach 2018-2024 wchodzili:

Grażyna Anna Dębska – Przewodnicząca Rady Miasta

Włodzimierz Krzysztof Błędek

Tadeusz Boczek

Krzysztof Chałupka

Ryszard Tomasz Gołka

Tomasz Góraj – wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 02.02.2024 r.

Leszek Witold Jarosiński

Stanisław Kabziński

Katarzyna Agnieszka Kitlińska

Daniel Łaski

Paweł Majchrzyk

Sławomir Stefaniak

Śp. Małgorzata Rudniak – wygaśnięcie mandatu radnej z dniem 05.02.2024 r.

Tomasz Sobiecki

Celina Czesława Szczur

W ostatnim spotkaniu Rady Miasta, tj. 28 marca br. przewodnicząca oraz burmistrz wyrazili swoje podziękowania i podsumowali pracę minionych lat. Kadencja, która właśnie dobiegła końca, okazała się być wyjątkowo owocna, pełna wyzwań, ale także sukcesów.

Przewodnicząca, w swoim zamyśleniu nad minionymi latami, podkreśliła zaufanie, jakim została obdarzona przez mieszkańców miasta oraz koleżanki i kolegów z rady. „To była długa kadencja, ale bardzo dobra kadencja” – mówiła. Wyraziła swoją wdzięczność za zaangażowanie i merytoryczne dyskusje, jakie miały miejsce na posiedzeniach rady. W swoim pierwszym wystąpieniu obejmując funkcję przewodniczącej, obiecała szacunek dla każdego radnego i starała się dotrzymać tego słowa. Pani Grażyna Dębska podkreśliła, że praca radnego to służba dla miasta i jego mieszkańców, a najistotniejsze są podejmowane działania i uchwały służące ich dobru. „Czuję się wzruszona, bo to nasze ostatnie spotkanie obecnej kadencji – wszystkim dziękuję”, zakończyła swoje przemówienie.

Natomiast burmistrz, w swojej refleksji nad minionymi latami, podziękował wszystkim za wspólną pracę i zaangażowanie w rozwój miasta. „W tej długiej, a jednocześnie trudnej kadencji poradziliśmy sobie całkiem nieźle” – stwierdził. Podkreślił znaczenie spokojnej atmosfery, która pozwoliła na efektywną pracę oraz zaangażowanie w liczne inwestycje. Burmistrz szczególne słowa uznania skierował do swojego zastępcy Artura Piotrowskiego, naczelników, kierowników i współpracowników z urzędu miasta oraz prezesów spółek, dyrektorów i kierowników jednostek miejskich.

Ważnym akcentem w wystąpieniu burmistrza było podziękowanie wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, fundacjom, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym miasta. W szczególności docenił współpracę z Radą Seniorów oraz Młodzieżową Radą Miasta, za ich aktywność i zaangażowanie w realizację różnorodnych projektów.

Podsumowując, koniec kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka to czas podziękowań za wspólną pracę i refleksji nad osiągnięciami. Zarówno przewodnicząca, jak i burmistrz, wyrazili swoją wdzięczność za zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju miasta.

Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author