Categories Miasto

Masz budynek na obszarze rewitalizacji? Poznaj instrumenty wsparcia

Jednym z projektów rewitalizacyjnych w naszym mieście jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” wpisany na listę projektów podstawowych. Celem tego projektu jest poprawa stanu budynków na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa ich wyglądu, która wpłynęłaby na polepszenie wizerunku obszaru rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli budynków, które znajdują się na rewitalizowanym obszarze, Miasto Rawa Mazowiecka przygotowało instrumenty wsparcia.

Pierwszym krokiem na tej drodze było przeprowadzenie w 2019 roku konsultacji społecznych, które miały na celu zebranie uwag oraz propozycji właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji w celu dobrania zgodnych z prawem rozwiązań i instrumentów przygotowywanych przez Miasto. Konsultacje trwały od 1 lipca 2019 r. do 4 września 2019 r. i zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego. Ankieta internetowa pozwoliła na zebranie informacji o planowanych remontach budynków oraz sposobach ich finansowania przez właścicieli budynków. Punkt konsultacyjny służył określeniu oczekiwań i potrzeb właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych przez nich remontów. Na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury, zostały przekazane mieszkańcom wnioski z ankiety internetowej oraz punktu konsultacyjnego. Przedstawiono także propozycje instrumentów finansowych, które stworzono na podstawie konsultacji. Miasto rozpoczęło ich wdrażanie od IV kwartału 2019 roku.

W listopadzie 2019 r. został ogłoszony konkurs na najładniejszą elewację. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 grudnia 2020 r. a zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł. Przewidziano nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc, a ponadto trzy wyróżnienia. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowo-mieszkalnych z obszaru rewitalizacji. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku w pierzei ulicy lub placu. Następnie, w terminie od 1 do 31 października 2020 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
Kolejnym z instrumentów wsparcia, jest przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała stanowiąca udogodnienie wprowadzone z myślą o właścicielach nieruchomości planujących remont elewacji budynku w mieście. Daje ona możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas. Jeżeli zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynku, to opłata za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego będzie wynosić 0,10 zł.

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków mogą ponadto wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka o dotacje. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone są w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. W tym roku przewidziano 50 000 zł na tego rodzaju działania.

Informacje o instrumentach wsparcia dla właścicieli budynków są dostępne również na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl po kliknięciu w baner Informacje dotyczące projektu mieszkaniowego.

Zachęcamy właścicieli budynków do korzystania z przygotowanych instrumentów wsparcia. Ładne i odnowione kamienice będą dobrze komponować się ze zrewitalizowanymi ulicami, przyczynią się do poprawy atrakcyjności centrum naszego miasta i będą jego wizytówką.

KLIKNIJ i sprawdź jak funkcjonuje Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej w czasie epidemii koronawirusa>>>

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author