Categories Miasto

Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Minister pod wrażeniem tego co zobaczyła w Rawie

W środę, 13 marca, Rawa Mazowiecka świętowała otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (COM) przy ulicy Kolejowej 2. Ta nowoczesna placówka już zapewnia wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, oferując im przestrzeń do niezależnego życia oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej.

Zrealizowany przy wsparciu Funduszu Solidarnościowego, w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, projekt Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego stanowi wyraz troski Miasta Rawa Mazowiecka o swoich mieszkańców. Całkowity koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Funduszu. Obiekt, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dysponuje 11 miejscami na pobyt dzienny i 9 na pobyt całodobowy, oferując tym samym kompleksową opiekę i wsparcie.

Cel COM to nie tylko zapewnienie miejsca pobytu, ale przede wszystkim umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego, godnego funkcjonowania. Centrum oferuje szeroki zakres usług, w tym zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, terapię zajęciową oraz wsparcie opiekunów.

Uroczystość otwarcia zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, poseł Adrian Witczak, wicewojewoda łódzki Marek Mazur, starosta rawski Tomasz Góraj, wicestarosta Jacek Otulak oraz przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska wraz z radnymi. Przy tej okazji burmistrz Piotr Irla oraz dyrektor nowej jednostki Marta Kowalska podkreślili znaczenie inwestycji dla wspierania niepełnosprawności i integracji społecznej, dziękując wszystkim zaangażowanym w projekt.

W trakcie uroczystości otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej, nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do burmistrza Piotra Irli. Jego zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz umiejętność efektywnego zarządzania budżetem miasta zyskały powszechne uznanie wśród licznych gości.

Minister do spraw polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, doceniła znaczenie inwestycji społecznych realizowanych w Rawie Mazowieckiej. Wyróżniła inicjatywy takie jak TUPTUŚ, Senior+, Warsztat Terapii Zajęciowej i nowo otwarte Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jako dowody na otwarte serca i umysły lokalnych władz, dążących do poprawy jakości życia mieszkańców.

Poseł na Sejm RP, Adrian Witczak, zwrócił uwagę na życzliwość i bezpieczeństwo, jakie miasto oferuje osobom niepełnosprawnym, dzięki działaniom burmistrza. Jego słowa podkreślały zaangażowanie samorządu w tworzenie przyjaznej przestrzeni życiowej dla wszystkich mieszkańców.

Wicewojewoda łódzki – Marek Mazur w swym wystąpieniu określił burmistrza Piotra Irlę jako prawdziwego gospodarza. Zdolność do pozyskiwania znaczących środków zewnętrznych na rozwój Rawy Mazowieckiej została podkreślona jako przykład świetnego zarządzania miastem.

Gratulacje na ręce burmistrza złożył też Starosta Rawski – Tomasz Góraj. W swej wypowiedzi podkreślił, że jest dumny z tak pięknego obiektu i, że pełniąc do niedawna funkcję radnego rady miasta mógł się bezpośrednio przyczynić do powstania tego dzieła.

Przemówienia te odzwierciedlają głębokie zaangażowanie i skuteczność zarządzania burmistrza Piotra Irli, które nie tylko przyczyniają się do rozwoju infrastruktury miasta, ale również wzmacniają jego społeczny wymiar. Rawa Mazowiecka, dzięki takim działaniom, staje się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i otwartym na potrzeby swoich mieszkańców.

Po uroczystości otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, burmistrz Piotr Irla zaprezentował gościom inne jednostki miejskie, których działalność dotyczy szeroko pojętej sfery społecznej. Wśród nich Żłobek “TUPTUŚ”, Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienny Dom Seniora oraz Zakład Aktywności Zawodowej stanowią świetne przykłady, jak miasto inwestuje w przyszłość swoich mieszkańców na każdym etapie życia.

Pierwszym punktem wycieczki był żłobek miejski “TUPTUŚ” z oddziałami integracyjnymi, gdzie przy wsparciu doświadczonej kadry pedagogicznej najmłodsi mieszkańcy Rawy i ich rodzice mogą czuć się bezpiecznie.

Pani dyrektor Katarzyna Wasilewska oprowadziła gości po placówce, przedstawiła program żywieniowy, edukacyjny, a także rozwojowy dzieci. Poinformowała, że żłobek zyskał wparcie w kwocie ponad 1 mln zł dotacji z lokalnego budżetu, zgodnie z założeniami „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2023”. Umożliwi to utworzenie nowych 32 miejsc dla rawskich maluszków, co stanowi kolejny krok w kierunku kompleksowej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Wraz z rozwojem żłobka, powstaną także nowe miejsca pracy, co wpłynie na wzrost lokalnego rynku zatrudnienia.

Kolejnym etapem wizyty był Warsztat Terapii Zajęciowej, zlokalizowany przy ulicy Murarskiej 1. Pani Kierownik Katarzyna Kitlińska podzieliła się z gośćmi historią placówki, która od 2006 roku nieprzerwanie wspiera osoby niepełnosprawne w dążeniu do samodzielności i integracji z życiem społecznym i zawodowym.

Warsztat Terapii Zajęciowej nie tylko oferuje pracę, ale także stanowi przestrzeń, w której osoby niepełnosprawne mają szansę na rehabilitację zawodową i społeczną. Otwarcie tego typu placówki w Rawie Mazowieckiej było ogromnym sukcesem, ponieważ wiele osób niepełnosprawnych pozostawało bezczynnie w swoich domach, nie uczestnicząc w życiu społecznym. Obecnie warsztat składa się z siedmiu pracowni, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.

Dzięki działaniom warsztatu osoby potrzebujące mają szansę na pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, zdobywanie nowych umiejętności i realizację swoich pasji.

Trzecim punktem na mapie wizyt był Dzienny Dom Seniora „SENIOR+”, mieszczący się w sercu miasta, przy ulicy Warszawskiej 12. Placówka, zlokalizowana w budynku należącym do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, jest przykładem przestrzeni dostosowanej do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „SENIOR+” oferuje swoim gościom wiele aktywności mających na celu nie tylko zapewnienie najlepszej możliwej opieki, ale również ułatwienie integracji społecznej i poprawę jakości życia osób starszych.

Aktualnie w obiekcie trwają prace remontowe, mające na celu jeszcze lepsze dostosowanie przestrzeni do potrzeb i oczekiwań seniorów. Pani Dyrektor Agnieszka Zimecka podkreśliła, że Dzienny Dom Seniora „SENIOR+” to miejsce tętniące życiem, gdzie każdego dnia organizowane są różnorodne zajęcia tematyczne, wyjścia grupowe oraz wyjazdy okolicznościowe. To tutaj seniorzy mogą także skorzystać z terapii manualnej, w tym masażu, a także uczestniczyć w zajęciach ruchowych i relaksacyjnych. Oferta „SENIOR+” została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu seniorom możliwości aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników, rozwijania nowych pasji oraz utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Jest to miejsce, gdzie seniorzy mogą czuć się potrzebni, akceptowani i przede wszystkim – szczęśliwi.

Na koniec goście odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), prowadzony przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Nadzieja i Praca. Zakład, kierując się misją rehabilitacji zawodowej i społecznej, otwiera przed osobami z niepełnosprawnością drzwi do samorealizacji i zawodowego zaangażowania. W zakładzie zatrudnionych jest minimum 70% osób z niepełnosprawnością, z czego nie więcej niż 35% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W zakładzie priorytetem jest tworzenie wspólnoty społecznej i zawodowej. Jak mówi Kierownik Zakładu Wioletta Królak – „ZAZ wyróżnia się nie tylko podejściem do zatrudnienia, ale i unikalnymi projektami, które tutaj powstają. Produkty wykonane są z niezwykłą precyzją i pasją, odzwierciedlając szeroki zakres technik plastycznych – od decoupage, przez ręczne malowanie, aż po strukturę. Dodatkowo zakład oferuje wiele usług, takich jak renowacja przedmiotów, malowanie na tkaninach czy artystyczne malowanie ścian, wszystko przy użyciu materiałów bezpiecznych dla zdrowia. To świadczy nie tylko o kreatywności, ale również odpowiedzialności społecznej i ekologicznej przedsięwzięcia”.
Natomiast Rawsko – Bialska Spółdzielnia “Nadzieja i Praca” jest znana z wysokiej jakości usług w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii, kinezyterapii oraz różnorodnych form masażu, w tym klasycznego, relaksacyjnego, masażu gorącymi kamieniami, kobido, a także wyjątkowej oferty masażu dla dwojga.

Jak mówi Prezes Spółdzielni Wojciech Kubicki — „W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi rehabilitacyjne nasza Spółdzielnia rozszerza swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązanie, pogotowie rehabilitacyjne z dojazdem do pacjenta. Ta wyjątkowa usługa ma na celu zapewnienie komfortu i dostępności terapii dla wszystkich potrzebujących, bez konieczności wychodzenia z domu”.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów spółdzielnia zyskała zaufanie i uznanie wśród pacjentów, stawiając na indywidualne podejście i skuteczność oferowanych terapii.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author