Categories Miasto

Projektujemy plan miejscowy centrum

W połowie ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla obrębu nr 4. W obszarze obrębu 4 zawiera się centrum naszego miasta, w którym zlokalizowana jest największa ilość zabytków, strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz obszar rewitalizacji.

Obręb 4 charakteryzuje się różnorodnością w przeznaczeniu terenu, łącząc w sobie funkcje: usługową, administracyjną, oświaty, kultury oraz mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Obecnie wykonywana jest szczegółowa analiza złożonych wniosków do planu, która zakończy się przygotowaniem projektu. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż rozpatrując podania trzeba ważyć interesy mieszkańców z polityką rozwoju przestrzennego miasta, określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka” oraz zgodnością przeznaczenia terenu z wyznaczonymi w studium kierunkami rozwoju. Zakładamy, że niektóre zaproponowane rozwiązania będą wymagały konsultacji z mieszkańcami, dlatego o postępie prac będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Trwają również prace nad planem miejscowym dla obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka, dla którego wiosną 2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Obecnie projekt tego planu jest na etapie opiniowania i uzgodnień. Rozpoczęcie kolejnego etapu prac, jakim jest wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, przewiduje się pod koniec kwietnia br. Odbędzie się wtedy też dyskusja publiczna wraz z prezentacją rysunku planu i jego ustaleń, na którą już dziś zapraszamy mieszkańców miasta.

Więcej informacji o planach miejscowych dla obrębu 4 i obrębu 7 miasta Rawa Mazowiecka mogą się Państwo dowiedzieć w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. 46 814-43-05.

Tekst: M. Bernacik

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author