Categories Miasto

Projektujemy plan miejscowy centrum

W połowie ubiegłego roku rozpoczęły się prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla obrębu nr 4. W obszarze obrębu 4 zawiera się centrum naszego miasta, w którym zlokalizowana jest największa ilość zabytków, strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz obszar rewitalizacji. Obręb 4 charakteryzuje się różnorodnością w przeznaczeniu terenu, łącząc w sobie funkcje: usługową, administracyjną, oświaty, kultury oraz […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Grzegorz Stefaniak wicedyrektorem rawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na początku marca wicedyrektorem rawskiego OSiR zostanie Grzegorz Stefaniak. Jego zadaniem będzie ożywienie działalności ośrodka. – Zadaniem statutowym OSiR jest animacja sportu i organizacja wydarzeń sportowych, a tym dotychczas nasz ośrodek właściwie się nie zajmował – wyjaśnia wiceburmistrz Artur Piotrowski. – Nowy wicedyrektor ma być menadżerem sportu i tchnąć życie w działalność OSiR – dodaje. […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Umowa na remont jazu piętrzącego nad zalewem podpisana

13 lutego br. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o udzielenie dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej. Projekt będzie realizowany w […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Bieg “Tropem Wilczym”

1 marca o godz. 10 uroczystości w Miejskim Domu Kultury, a 3 marca o godz. 12 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. 1.03 po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Danutę Siedzikównę „Inkę”, której imię nosi Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej, wysłuchamy prelekcji dr Marcina Broniarczyka „Żołnierze Niezłomni”, następnie odbędzie się Gala Konkursu Historycznego i […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

I Akademickie Targi Edukacyjne w Rawie Mazowieckiej

Starosta Rawski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Akademickie Inicjatywy zapraszają uczniów klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Rawski do uczestnictwa w I Akademickich Targach Edukacyjnych, które odbędą się w dniu 28 lutego 2019 roku od godziny 12 do godziny 14 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20 […]

Czytaj więcej