Categories Miasto

Romana Sawicka po 25 latach przestaje pełnić funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Rozmowa z Romaną Sawicką, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, która wraz z końcem tegorocznych wakacji, po 25 latach pracy na tym stanowisku, przestanie kierować placówką.

ZOBACZ TUTAJ ZDJĘCIA Z ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2>>>

Spoglądając na minione lata, gdy była pani dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, jakie wydarzenia uznałaby pani za przełomowe zarówno w funkcjonowaniu szkoły, którą pani kieruje, jak i całego polskiego systemu oświaty?

Moja 25-letniej kadencja na stanowisku dyrektora szkoły to kadencja przełomowa. System oświaty przechodził transformację ze starego systemu na system demokratyczny. Zmiany dotyczyły dostosowania podstawy programowej z ośmioklasowej szkoły na szkołę sześcioletnią i gimnazja. To lata zmian związane z informatyzacją systemu edukacji i doskonaleniem nauczycieli w tym zakresie. To również nowe podejście do uczniów, tj. indywidualizacja czyli wspieranie ucznia z trudnościami oraz zdolnego. To okres przystosowania szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Wejście do Unii Europejskiej to otwarcie uczniów na świat i kolejne szkolenia takie jak eTwinning czy Erasmus+ i podejmowanie współpracy międzynarodowej.

Ostatnia reforma wprowadziła dwuzmianowość w placówce oraz „przeładowany program” dla uczniów klas VII i VIII. To potworne doświadczenie dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji. Obecnie planuje się zmienić wszystko: cele, programy a co najgorsze – doświadczonych nauczycieli. Oznacza to nie reformę lecz rewolucję. Na całym świecie wiadomo, że doświadczenie i młodość dają dobry kierunek rozwoju świata. Polacy są cenieni na całym świecie za dogłębność i uniwersalność wiedzy, a próbuje się to teraz zmienić. Szkoła będzie przyjazna dla uczniów w wyniku godziwych zarobków i wspierania zespołów ludzi, lubiących swoją pracę a takimi mam przyjemność kierować – ludzi kompetentnych merytorycznie i pedagogicznie, ciągle doskonalących się. Do tego potrzeba dobrego słowa, autorytetu zawodu, ale przede wszystkim dużych nakładów finansowych, tak jak to się dzieje w innych krajach. Ślepe zapatrzenie w swoje idee to marnowanie ogromu środków oraz energii i zaangażowania ludzi tworzących gimnazja, które sprawdziły się, bo osiągnięcia polskich gimnazjalistów są znane w Europie i na świecie. A także niebranie pod uwagę bezpieczeństwa młodszych uczniów.

Jak w czasie pani pracy zawodowej zmieniali się uczniowie i nauczyciele, którzy wchodzili do tego zawodu? Z jednej strony coraz częściej narzekamy na młodzież – kwestie wychowawcze, szacunek dla nauczyciela i poziom wiedzy, ale także na nauczycieli, ich wiedzę i umiejętności przekazania tej wiedzy.

Myślę, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele zmienili się, bo świat się zmienia. Uczniowie z wiedzy pamięciowej bardzo szybko wskoczyli na wykorzystanie wiedzy z internetu (umiejętność szukania informacji). Oczywiście to bardzo dobry kierunek, ale nieczytanie lektur tylko opracowań nie da pełnego rozwoju oczekiwanych przez nas nauczycieli umiejętności. Obserwujemy niski poziom umiejętności rozmowy i dyskusji a także logicznego myślenia i wnioskowania. Na pewno mamy dużo na tym polu do zrobienia i to z pewnością przy współpracy i pomocy z rodzicami uczniów. Niepokoi nas u dużej grupy uczniów brak koncentracji uwagi, czego powodem mogą być: internet i komórki. Dużym problemem jest brak u uczniów umiejętności społecznych (zatem częstszą metodą pracy powinna być praca w grupie). Najsmutniejszym elementem obserwowanym ostatnio jest brak szacunku do nauczycieli, co jest pewnie pokłosiem ostatnich wypowiedzi polityków w mediach.
Jeśli chodzi o nauczycieli, to zmiany są duże. Nauczyciele permanentnie się kształcą i zmieniają metody pracy z uczniami. W szkole tylko w trzech pracowniach nie ma tablic interaktywnych (zaplanowane na ten rok). Nauczyciele podejmują wiele działań innowacyjnych tj. projektów i zajęć poza budynkiem szkoły. Metoda tablicy i kredy poszła w zapomnienie. Pracujemy z e-dziennikiem dla bliższej współpracy z rodzicami. Kadra pedagogiczna jest zgrana i panuje odpowiednia atmosfera pracy.

Pani osobistym zdaniem, szkoła powinna tylko uczyć, czy jednak uczyć i wychowywać? Kto jest odpowiedzialny za wychowanie młodego pokolenia, bo chyba mamy z tym coraz większy problem, a może po prostu „za naszych czasów trawa była bardziej zielona”?

Szkoła była i jest nierozerwalnie związana z nauczaniem ale i wychowaniem czyli kształtowaniem postaw młodego człowieka jak również wpajaniu odpowiednich wartości ważnych w codziennym życiu. Jednak za wychowanie zdecydowanie odpowiedzialny jest dom rodzinny. To w domu powinny być stawiane granice. obowiązujące zasady i konsekwencja w działaniu. Szkoła ma wspierać rodziców w wychowaniu a nie wychowywać. Widzę jednak kierunek zmian, który nie jest odpowiedni, jeśli chcemy zachować tradycyjną polską rodzinę. Uważam, że kryzys w rodzinie może być przerzucaniem odpowiedzialności na szkołę czego nie powinno być.

Co uważa Pani za swój zawodowy sukces – zwłaszcza na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2?

Sukcesem najważniejszym dla mnie jest zbudowanie zespołu nauczycieli szkoły, osób odpowiedzialnych, kompetentnych i mądrych. Mówię zdecydowanie NIE dla postaw, które szkalują grupę zawodową, kształtującą nowe pokolenie Polaków zamiast ich wspierać. Podobnie mogę powiedzieć o pozostałych pracownikach.

Kolejnym sukcesem było utworzenie pierwszego w województwie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”. A były z tym problemy. Obecnie przy szkole działają dwa kluby sportowe.

Udało się przeprowadzić termomodernizację szkoły z wymianą pieca węglowego na gazowy.

Zmodernizowaliśmy boiska szkolne i plac zabaw.

Przeprowadziliśmy remont stołówki, szatni (szafki indywidualne) i łazienek.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w projektach unijnych – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy” 2009- 2011, Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III , 2012/13 -„Zdobywając wiedzę, poznajemy świat” 2010-2012 , o wartości: 1.296.983 zł- Moja szkoła – moje miasto – mój wybór”, 2019-2020 r. Projekt „Szkoła twórczych umysłów”- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Całkowita wartość projektu to 1 141 339,02 zł. a kwota dofinansowania to 1 051 339,02 zł. Szkoła Podstawowa nr 2 od 1 września 2018 roku bierze udział w dwuletnim projekcie wspólnie ze szkołą w Hankham z Anglii. Projekt pt. „Partnership to Evaluate, Advise and Review Language Learning” realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Projekty rządowe:

– Pływające soboty, 2010, o wartości 50.000 zł;
– Moda na pływanie, 2011, o wartości 47.000 zł;
– Multisport od 2014;
– Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” wykorzystanie wsparcia finansowego w roku 2017 na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 17 500 zł.
– Projekt rządowy na doposażenie w pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno – przyrodniczych na kwotę 69 000 zł.-Rok 2018
– „Książka moich marzeń” na książki do biblioteki szkolnej, 2015, o wartości 2.530 zł;
– Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016 na kwotę 15.000 zł;
– Projekty rządowe: modernizacja bazy
– Modernizacja sanitariatów szkolnych 2016,
– Modernizacja placu zabaw 2016,
– Modernizacja i wyposażenie szatni 2014,
– Modernizacja i wyposażenie kuchni 2012, 180.128zł
– „Radosna szkoła” – urządzenie placu zabaw i urządzenie pracowni „Gry i zabawy” 2010/2011, 116.332zł
– Modernizacja jadalni szkolnej 2013;
– Modernizacja „patio”- 2009, 70.871zł
– Urządzenie boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej 2008, 194.531zł.
– Urządzenie boiska wielofunkcyjnego – 2007, 243.192 zł.
– Budowlane projekty ekologiczne:
– Termomodernizacja – wymiana okien, ocieplenie ścian i stropu-2003, 619.428 zł.
– Termomodernizacja – wymiana kotła grzewczego i instalacji centralnego ogrzewania, 2004, 96.732zł.
– Planowane są dalsze remonty mające na celu poszerzenie bazę szkoły.

Realizowane są projekty:
– Owoce i warzywa w szkole
– Piję mleko, bo jest pyszne
– „Porcja pozytywnej energii”
– „Czyste Powietrze Wokół Nas”
– „Zdrowo jem, więcej wiem”
– „Trzymaj formę”
– „Czas na zdrowie”
– Dni Bezpiecznego Internetu
– Edukacja Ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, w latach 2000, 2003, 2006;
– Rawka żywa rzeka”, Program ekologiczny dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi, 2009, o wartości 6.215 zł
– „Ekozakątek młodych ekologów z dwójki”. Program ekologiczny dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi, 2014/2015, o wartości 18.864 zł
– „Komisja – emisja” czyli rozliczamy niską emisję z, WFOŚiGW w Łodzi, w roku szkolnym 2017/2018 o wartości 29.990,00 zł.
– Projekt ekologiczny z WFOŚiGW w Łodzi „Z ekodwójką pod chmurką” polegający na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej. rok szk 18/19. Koszt realizacji projektu 48 815 zł. ( w tym dotacja 43 815 zł.)
– Projekty realizowane z partnerami zewnętrznymi: Ja wśród innych, inni wokół mnie – odrzucamy przemoc i agresję”, realizowany przez Fundację im. dr. Edwarda Otto w Rawie Mazowieckiej w ramach Rządowego programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w IX-XII 2015, o wartości: 19.258 zł
– Projekty eTwinning
– Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Szkoła posiada wiele znaczących Certyfikatów :
– „Szkoła promująca zdrowie 2013-2023”
– Aktywna Szkoła
– Szkoły odkrywców talentów”
– „Szkoła gotowa na TIK”
– Szkoła Strażników Sieci
– „Chronimy Dzieci”.

Od 2014 badamy jakość edukacji matematycznej uczestnicząc projekcie „Lepsza Szkoła” osiągając wyższe wyniki od śr, wojewódzkiej i krajowej.

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO O RAWIE MAZOWIECKIEJ I FOTORELACJĘ Z ROZDANIA NAGRÓD>>>

Podczas zakończenia roku szkolnego burmistrz Piotr Irla podziękował Romanie Sawickiej za pracę na stanowisku dyrektora szkoły.
Podczas zakończenia roku szkolnego burmistrz Piotr Irla podziękował Romanie Sawickiej za pracę na stanowisku dyrektora szkoły.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author