Categories Miasto

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Paska w Rawie Mazowieckiej

Miasto Rawa Mazowiecka rozpoczyna istotną inwestycję drogową, która poprawi komfort życia mieszkańców ulicy Paska.

18 marca 2024 roku burmistrz Piotr Irla oficjalnie zawarł umowę z wykonawcą, firmą TECH-BUD. Dzięki wartej blisko 2 mln zł inwestycji zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja ulicy Paska.

Planowane prace to przede wszystkim wykonanie nowej, asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów na długości około 730 metrów, zastępującej dotychczasową zniszczoną drogę. Projekt zakłada rów-nież budowę poboczy z kruszywa oraz standaryzację geometrii i nawierzchni zjazdów. W ramach inwestycji zostanie dostosowany dostęp do posesji prywatnych oraz przeprowadzona przebudowa urządzeń wodnych znajdujących się w pasie drogowym.

Elementem przedsięwzięcia jest także instalacja linii oświetleniowej wzdłuż drogi oraz poprawa oświetlenia przy przejściach dla pieszych, co podniesie bezpieczeństwo użytkowników ulicy Paska. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2024 roku.

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author