Categories Miasto

Umowa na remont jazu piętrzącego nad zalewem podpisana

13 lutego br. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o udzielenie dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej. Projekt będzie realizowany w ramach programu NFOŚiGW: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”, a kwota dofinansowania to ponad 740 000,00 zł.

Prace remontowe będą realizowane na terenie Zalewu Tatar, który jest sztucznym zbiornikiem wodnym na obrzeżach miasta Rawa Mazowiecka pomiędzy ulicami: Słowackiego, Katowicką i Księże Domki, powstałym przez spiętrzenie wód rzeki Rawki. Rzeka ta na całej długości stanowi rezerwat przyrody, który jest jedynym rezerwatem wodnym na terenie województwa łódzkiego.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny, potwierdzony odpowiednimi ekspertyzami i przeglądem technicznym, niezbędnych prac remontowych wymaga m.in. jaz piętrzący i ujęcie Małej Elektrowni Wodnej. Eksploatacja elementów zbiornika wodnego „DOLNA”, napór kry lodowej w okresie zimowym w ostatnich latach przyczyniły się do zniszczenia ścian i dna wanien pierwszego przelewu. Konstrukcje, zwłaszcza pozostałych koryt są mniej uszkodzone, lecz ulegają stopniowemu procesowi niszczenia. Istniejący stan zagraża bezpieczeństwu piętrzenia. Brak reakcji na zaistniałą sytuację stwarza duże ryzyko niekontrolowanego przelewu wody i zalania terenów wzdłuż rzeki Rawki, zarówno na obszarze miasta jak i poza jego granicami. Zaplanowane działania mają więc służyć nie tylko ochronie samych elementów konstrukcyjnych zbiornika, ale mają również ustrzec mieszkańców miasta i mienie – publiczne czy też prywatne, przed wystąpieniem klęski powodzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie pomagało również miastu, poprzez dostosowanie inwestycji do widocznych zmian klimatu. Zmiany te w kolejnych dziesięcioleciach mogą przyczynić się do zmniejszenia zasobów wodnych, częstszego występowania powodzi czy erozji gleb, a także nasilenia innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Ulegnie poprawie również retencja wody, która polega na magazynowaniu wody na terenach nizinnych, spowalniając w ten sposób ryzyko powstawania suszy oraz zmniejszając efekty wezbrań wody. Podjęte działania zapobiegną lub zminimalizują też w pewnym stopniu negatywne skutki wiosennych roztopów lub długotrwałych ulewnych deszczy.

Miasto obecnie jest na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych, jednak już można zauważyć, iż poziom wody nad zalewem został obniżony. Planowane jest zakończenie prac przed rozpoczęciem sezonu letniego, tak aby w okresie wakacyjnym można się było cieszyć z uroków rawskiego zalewu, uznawanego za jeden z piękniejszych w Polsce, gdzie wiosną można podziwiać krokusową polanę czy też korzystać z uroków wody, obcując z naturą.

Tekst: K. Florczak, fot. M. Szadkowski

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author