Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Wszyscy radni poparli projekt budżetu Rawy. Ponad 26 mln zł na inwestycje

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka 2019. Piotr Irla - burmistrz, Grażyna Dębska - przewodnicząca Rady Miasta

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli budżet Rawy Mazowieckiej na 2019 rok ze zmianami zaproponowanymi przez burmistrza Piotra Irlę. W tym roku pełną parą ruszy rewitalizacja centrum. Zostanie kupiony sprzęt dla szpitala. Dług miasta z planowanych 42 mln zł ma spaść do 37 mln zł.

Prognozowane dochody Rawy Mazowieckiej w 2019 roku mają wynieść 93,3 mln zł. W tym dochody bieżące to niemal 80,5 mln zł, zaś dochody majątkowe to prawie 13 mln zł. – Na te dochody składają się głównie dotacje zewnętrzne na finansowanie inwestycji i jest to kwota 9 mln zł – wylicza Jolanta Witczak, skarbnik miasta.

Łącznie miasto w tym roku planuje wydać 102 mln zł, z czego ponad 26 mln zł na inwestycje. Największym zadaniem inwestycyjnym jest rewitalizacja. Poza trwającą już przebudową jatek miejskich (prace mają zakończyć się jesienią tego roku), rozpoczną się inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej w centrum. – Ceny realizacji inwestycji wręcz szaleją, a nasze dofinansowanie rewitalizacji jest na stałym poziomie, co zapewne spowoduje wyższy, niż zakładaliśmy, wkład własny – wyjaśnia burmistrz Piotr Irla.

Burmistrz, chcąc zaoszczędzić i skłonić wykonawcę do większej odpowiedzialności za wykonanie inwestycji, chce ogłosić jeden przetarg na całą rewitalizację, która będzie wykonywana etapowo przez najbliższe trzy lata.

PRZECZYTAJ Redakcja KochamRawe.pl ogłasza konkurs literacki dla uczniów szkół z Rawy i Powiatu Rawskiego>>>

Poza wspomnianą rewitalizacją, w ramach której zostaną przeprowadzone największe tegoroczne inwestycje, nowy burmistrz do pierwotnego projektu budżetu, przygotowanego przez swojego poprzednika, wprowadził kilka zmian. – Wprowadziłem do budżetu przebudowę ulicy Polnej, remont ul. Wałowskiej, współfinansowanie oświetlenia ul. Targowej, bezpieczne przejścia dla pieszych i przygotowanie dokumentacji na budowę łącznika łączącego ulicę Mszczonowską z drogą zbiorczą wzdłuż drogi krajowej nr 8 – wylicza Piotr Irla.

Wyremontowana zostanie także nawierzchnia ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu. Rozpoczną się prace dokumentacyjne związane z planowanym połączeniem obu części zalewu Tatar.

Ponadto w tegorocznym budżecie zaplanowano pieniądze na: budowę drugiego bloku socjalny przy ulicy Mszczonowskiej, przebudowę ulic: Lenartowicza, Gąsiorowskiego i Braci Świderskich (usunięcie obecnej nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu, budowa nowej nawierzchni – prace zostaną przeprowadzone w pierwszym półroczu tego roku), budowę ścieżki rowerowej, remont ul. Polnej (od Niepodległości do Przemysłowej), odwodnienie ul. Południowej i Reymonta. Zostanie również wykonana przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej nr 2 (powstaną 4 dodatkowe sale lekcyjne, kilka pomieszczeń administracyjnych i winda dla osób niepełnosprawnych), remont łazienek, szatni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 i nawierzchni drogowej przy Szkole Podstawowej nr 4.

Zabezpieczono również środki na remont targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza.

Planowany jest także remont jazu piętrzącego na zalewie, ale tutaj, podobnie jak w przypadku planowanego remontu targowiska miejskiego, istnieje problem ze znalezieniem wykonawcy, który chciałby te inwestycje wykonać za cenę przewidzianą przez urząd. – Do pierwszego przetargu na remont jazu nikt się nie zgłosił, a na drugi wpłynęła oferta opiewająca na kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż zabezpieczone na tę inwestycję środki. Szacowaliśmy, że niezbędne prace uda się przeprowadzić za 1,2 mln zł – wyjaśnia problemy z realizacją tej inwestycji Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Aktualny burmistrz do budżetu wpisał także 400 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla rawskiego szpitala: laparoskopu z kompletem narzędzi, videogastroskopu, videokolonoskopu, stołu operacyjnego i lampy operacyjnej.
Z tegorocznego budżetu zniknęły zaś: budowa bieżni lekkoatletycznej i parkingu na tyłach Urzędu Skarbowego.

– Po poprawce do budżetu, przygotowanej przez obecnego burmistrza, zakładany deficyt budżetowy zmniejszył się z 16 do 12 mln zł – informuje skarbnik miasta.

Prognozowany dług miasta na koniec 2018 roku miał wynosić 33 mln zł. Ostatecznie jest to 28 mln zł. Miasto zaciągnęło w 2018 roku niższą od planowanej kwotę kredytów na pokrycie deficytu budżetowego. Zaś prognoza zadłużenia miasta na koniec 2019 roku, według budżetu przygotowanego jeszcze przez poprzedniego burmistrza, zakładała, że dług wzrośnie do 42 mln zł. Po zaproponowanych przez nowego włodarza zmianach, zadłużenie Rawy na koniec tego roku ma wynosić 37 mln zł.

Inne (wybrane) inwestycje zaplanowane do realizacji przez miasto w 2019 roku:

  • Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy Księże Domki.
  • Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kazimierza Wielkiego.
  • Zakup lokali w budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4 (do wykupienia został jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy).
  • Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta.
  • Rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

O przyjętym dziś budżecie Rawy Mazowieckiej na 2019 rok przeczytasz także w najnowszym wydaniu bezpłatnej gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii”

Poniżej wyniki głosowania radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka nad budżetem miasta na 2019 rok.

PRZECZYTAJ: Niebawem poznamy wyniki audytu w Urzędzie Miasta>>>

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author