Categories Miasto

Termomodernizacja – UWAGA mieszkańcy domów jednorodzinnych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla informuje, że w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 51)

Miasto Rawa Mazowiecka ma możliwość ubiegania się o złożenie wniosku dotyczącego pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na spełniające standardy niskoemisyjne wraz z towarzyszącymi im pracami termomodernizacyjnymi.

Zmiana przedmiotowej ustawy jest kolejną szansą na pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy nie są w stanie sfinansować przedmiotowych prac z własnych środków. Jednak aby Miasto mogło złożyć wniosek musi spełnić określone warunki wynikające z ustawy. W pierwszej kolejności powinno przygotować gminny program niskoemisyjny, w którym m.in. wskazana zostanie szacunkowa liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
w których planowane jest przeprowadzenie przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Ilość budynków jednorodzinnych objętych wnioskiem o dofinansowanie musi wynosić co najmniej 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w mieście. Z tego względu na stronie internetowej Urzędu Miasta i na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl został udostępniony Państwu wstępny formularz zgłoszenia, w celu zweryfikowania wśród mieszkańców miasta potencjalnego zainteresowania projektem. Formularz będzie również można pobrać w wersji papierowej przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko budynki jednorodzinne położone na obszarze miasta Rawa Mazowiecka. Wysokość udzielonej pomocy może wynieść do 90% kosztów realizacji prac (nie więcej niż 53 000,00 zł ze strony dofinansowania rządowego na budynek).

Tym samym jeżeli:
• planujesz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych,
• faktycznie mieszkasz w budynku z uregulowanym stanem prawnym, który będzie objęty wnioskiem,
• twój dochód nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1802,15 zł netto (wysokość obliczona według stanu na dzień 01.03.2018r.) lub
• twój dochód na osobę nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1287,25 zł netto (wysokość obliczona według stanu na dzień 01.03.2018r.),

w terminie do 28 lutego 2019r. złóż formularz na Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka albo prześlij wypełniony formularz na adres e-mail rewitalizacja@rawamazowiecka.pl.

Wypełnione formularze pozwolą ustalić możliwość ubiegania się o rządowe środki na realizację zadań niskoemisyjnych.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
Piotr Irla

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author