Categories Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie wsparł przedsiębiorców kwotą 12,1 mln zł. Bezrobocie wzrasta

Mimo tego, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej przekazał przedsiębiorcom już ponad 12 mln zł od kwietnia bezrobocie powoli wzrasta. Aktualnie w powiecie rawskim bez pracy pozostają 784 osoby. Z jakich form pomocy mogą jeszcze skorzystać przedsiębiorcy?

Informacja na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej

1. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców – realizacja na dzień 30.06.2020 r. :
• łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 2144
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez urząd – 2025
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie przez urząd – 69
• łączna liczba rezygnacja pracodawcy z rozpatrzenia wniosku – 47

stan realizacji – 94,45%

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – realizacja na dzień 30.06.2020 r. :
• łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 190
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez urząd – 162
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie przez urząd – 1
• łączna liczba rezygnacja pracodawcy z rozpatrzenia wniosku – 18

stan realizacji – 94,18%

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającym pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 – realizacja na dzień 30.06.2020 r. :
• łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 326
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez urząd – 306
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie przez urząd -3
• łączna liczba rezygnacja pracodawcy z rozpatrzenia wniosku -15

stan realizacji – 98,40%

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacja na dzień 30.06.2020r.:
• łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 3
• łączna liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez urząd – 3

stan realizacji – 100%

Na wyżej wymienione formy wydatkowano około 12,1 mln złotych.

Zwolnienia grupowe:
• 09.04.2020 r. firma transportowa zgłosiła zwolnienia grupowe dla 31 pracowników – 37,8% stanu zatrudnienia.

Liczba osób zarejestrowanych w PUP w następujących miesiącach:
• Styczeń 2020 – 100 osób
• Luty 2020 – 101 osób
• Marzec 2020 – 72 osoby
• Kwiecień 2020 – 99 osób
• Maj 2020 – 75 osób
• Czerwiec 2020 – 84

Liczba bezrobotnych figurujących w ewidencji na dzień:
31.01.2020 – 697
29.02.2020 – 696
31.03.2020 – 677
30.04.2020 – 745
31.05.2020 – 757
30.06.2020 – 784

KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców od 29.06.2020-10.07.2020
PUP posiada do dyspozycji na II nabór KFS kwotę 20 tys. zł.

Cudzoziemcy

Liczba zarejestrowanych wniosków o zatrudnienie cudzoziemców na dzień 30.06.2020 ogółem– 8168
w tym:
• Liczba zarejestrowanych wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 6755
• Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy – 1413.

PUP w Rawie Mazowieckiej w ramach tarczy antykryzysowej realizuje nowe instrumenty dot. pomocy przedsiębiorcom w związku COVID 19:

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author