Categories Miasto

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta. Które wydziały znikają, a które zmieniają nazwę? Efekt przeprowadzonego audytu

Są już wyniki audytu w Urzędzie Miasta. Nie będzie rewolucji. Pierwsze zmiany organizacyjne zostaną wprowadzone od marca. – Ma być oszczędniej, bardziej racjonalnie i sprawniej – zapewnia burmistrz Piotr Irla.

– Podpisałem zarządzenie wprowadzające nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta – potwierdza Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej w rozmowie z gazetą „KochamRawe.pl – magazyn opinii”.

W tym tygodniu o wchodzących od marca w życie zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miasta zostali poinformowani pracownicy.

Jakie zmiany będzie wprowadzał nowy regulamin?

Wbrew krążącym w mieście plotkom, burmistrz nie planuje masowych zwolnień, choć przyznaje, że w niektórych wydziałach jest nieuzasadniony przerost zatrudnienia. Planowane zmiany dotyczyć będą przede wszystkim przesunięć pracowników między wydziałami i zmian nazw niektórych komórek.

Niemal na pewno pracę straci jeden z pracowników Wydziału Rewitalizacji Miasta. – Ten wydział zostanie dostosowany do zapisów wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji i przekształcony w dwuosobowe biuro – wyjaśnia burmistrz Irla.
Połączony zostanie Wydział Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Powstanie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Nowy naczelnik tego wydziału ma również pełnić funkcję inspektora ds. ochrony danych osobowych. Zaś naczelnik zlikwidowanego Wydziału Spraw Obywatelskich będzie pełnił funkcję kierownika referatu wchodzącego w skład nowoutworzonego wydziału.

Rozbudowany i kadrowo wzmocniony zostanie Wydział Organizacyjny. W jego skład będzie wchodziło: Biuro Rady i Biuro Burmistrza, radcy prawni i biuro teleinformatyczne (informatycy) oraz pozostali pracownicy aktualnie funkcjonującego Wydziału Organizacyjnego, którym zarządza sekretarz miasta.

Biuro Burmistrza i Biuro Rady będzie opiekować się Młodzieżową Radą Miasta i Radą Seniora. Dotychczas MRM podlegało pod Biuro Promocji.

Nazwę zmieni Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej. Jego nowa nazwa to Wydział Rozwoju i Promocji. Składał się będzie z dwóch referatów: Zamówień Publicznych i Inwestycji oraz Biura Promocji. Naczelnikiem tego wydziału pozostaje Paweł Piątkiewicz.

Znika również Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, ale tu zmiana dotyczy przede wszystkim nazwy tego wydziału. Teraz będzie to Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. W jego strukturę wejdzie też pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień. Wydziałem tym wciąż będzie kierować Jolanta Kosińska.

Audyt, w oparciu o wyniki którego został przygotowany nowy regulamin organizacyjny urzędu, został przeprowadzony przez pracującego dla urzędu audytora. Przygotowanie audytu wewnętrznego zlecił aktualny burmistrz Piotr Irla, tak samo jak 4 lata temu zrobił to wówczas obejmujący urząd burmistrza – Dariusz Misztal.

Kilka tygodni temu Piotr Irla zwracał również uwagę, że jego poprzednik już po przegranych wyborach, tuż przed swoim odejściem, dokonał przesunięć kilku pracowników między wydziałami, albo stworzył im oddzielne stanowiska. W ostatnich dniach urzędowania Dariusz Misztal kilku swoich podwładnych awansował, nawet na kierownicze stanowiska, oraz niektórym dał pokaźnej wysokości nagrody.

Przygotuj z nami poczet stu rawian na stulecie niepodległości>>>

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author